ล้มกำแพงความคิด…ปั้นเส้นทางแห่งความหวัง อาชีพ‘หมอ’

ล้มกำแพงความคิด…ปั้นเส้นทางแห่งความหวัง อาชีพ‘หมอ’

ความยากจนถือเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญต่อการเรียนรู้ของเยาวชน เด็กหลายคนต้อง​หลุดออกจากระบบการศึกษาเนื่องจากฐานะทางบ้านไม่ดี หลายคนต้องออกมารับจ้างทำงานหาเงินช่วยเหลือครอบครัว ทั้งที่มีศักยภาพเพียงพอ หากได้รับโอกาสจะสามารถ​เติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นกำลังสำคัญทำประโยชน์กับประทศชาติได้อีกมาก

การเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษ หรือนักเรียนทุนเสมอภาค ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ถือเป็นอีกภารกิจสำคัญ ผ่านการคัดกรองด้วยระบบ iSEE เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้องตรงจุดและแม่นยำ โดยพิจารณาจากทั้งรายได้ สภาพความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ ​ฯลฯ จนได้ข้อมูลกลุ่มที่ยากจนที่สุดของประเทศซึ่งต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ

โดยไม่เพียงแต่งบประมาณจากภาครัฐที่ส่งตรงถึงเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ แต่ในสังคมยังมีคนคนอีกจำนวนไม่น้อยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและต้องการลดความเหลื่อมล้ำให้หมดไป ดังจะเห็นจากเงินบริจาคผ่านโครงการจดหมายลาครู ซึ่งเครือข่ายศิลปิน Street Art รวมพลังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจดหมายลาครูฉบับจริงของนักเรียนทั่วประเทศซึ่งลาไปช่วยครอบครัวทำงาน โดยเงินจำนวนดังกล่าวได้ถูกส่งมอบต่อไปถึงหลายโรงเรียน บางส่วนส่งตรงถึงมือนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

เช่นเดียวกับ พศิกา ขุนราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม จ.กาญจนบุรี ที่ได้นำเงินช่วยเหลือจากโครงการจดหมายลาครู ไปเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทั้งค่ากินอยู่ รวมไปถึงใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลของยาย ซึ่งต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นครั้งที่ 3 จาก อาการกะเพาะรั่ว น้ำท่วมปอด จากเดิมที่ยายถือเป็นกำลังหลักสำคัญของครอบครัวคอยเลี้ยงน้องพศิกา มาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน ทำให้ครอบครัวเริ่มขัดสนลำบาก แต่โชคดียังพอมีเงินบริจาคที่ได้รับมาช่วยลดภาระทางครอบครัวลงระดับหนึ่ง

พศิกา ยังเล่าให้ฟังด้วยว่า หลังจากได้รับเงินบริจาคทำให้ชีวิตดีขึ้น อนาคตตั้งใจจะเรียนให้ถึงระดับปริญญาตรี  ได้ตั้งเป้าหมายตัวเองไว้ว่าอยากเป็นหมอเพื่อกลับมารักษาคนในครอบครัว การได้รับเงินบริจาคจาก กสศ.ทำให้มีความสุขกับการเรียน ไม่ต้องกังวลว่า หากเรียนจบม.3 แล้ว จะมีเงินเรียนต่อไปหรือไม่ เพราะยังมีเงินก้อนนี้แล้วทำให้ไม่ต้องเครียดอีกต่อไป

“อยากขอบคุณทุกคนที่มอบทุนนี้มาให้ ช่วยให้หนูมีกำลังใจมากขึ้น ซึ่งเมื่อได้ทุนนี้แล้วก็จะตั้งใจเรียนให้สุดความสามารถ เดินหน้าทำตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จ ตามที่หลายคนให้กำลังใจและตั้งใจบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวผ่าน กสศ. คิดว่าความตั้งใจจะต้องเรียนให้จบสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้”  พศิกา กล่าว