อาสาส่งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จาก KPMG ให้น้องได้เรียน

อาสาส่งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จาก KPMG ให้น้องได้เรียน

เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  เมื่อ Kerry Express  ธุรกิจด้านขนส่งแถวหน้าของเมืองไทย อาสาส่งคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ซึ่งได้รับการบริจาคมาจาก บริษัท KPMG ไปยังนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วประเทศ 

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผอ.สำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา เป็นตัวแทนจาก กสศ. ให้การต้อนรับ คุณสีตลา ชาญวิเศษ Head of Marketing communication Kerry Express พร้อมกับกล่าวแสดงความขอบคุณ Kerry Express ปันน้ำใจขนส่งอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาให้ถึงมือน้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร 

ทั้งนี้ คุณสีตลา ชาญวิเศษ กล่าวว่า Kerry เป็นธุรกิจขนส่งเอกชนครอบคลุมพื้นที่เกือบ 99 เปอร์เซ็นต์ทั่วประเทศ โดยมีความตั้งใจให้ชีวิตผู้คนทั่วทั้งประเทศไทยดีขึ้นผ่านการรับส่งสินค้าต่างๆ

“ที่ผ่านมา Kerry ให้ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ  ในการช่วยเหลือสังคมอยู่แล้ว ซึ่งครั้งนี้ เราได้รับการติดต่อจาก กสศ. และได้พันธมิตร KPMG ซึ่งมีความประสงค์บริจาคคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมือสองส่งให้นักเรียนที่ขาดโอกาส Kerry เล็งเห็นว่า ตรงกับพันธกิจที่เราทำมาอยู่แล้ว จึงไม่รีรอเข้ามาให้ความร่วมมือช่วยขนส่งคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาจำนวน 49 กล่อง ไปยังพื้นที่ห่างไกล คาดว่าเครื่องมือทางการศึกษาเหล่านี้จะถืงมือน้องๆ ภายในเวลา 2 วัน” ผู้บริหาร Kerry กล่าว 

(ซ้ายไปขวา) ดร.อุดม วงษ์สิงห์ จากกสศ. และ คุณสีตลา ชาญวิเศษ จาก Kerry Express

นอกจากนี้ในอนาคต  Kerry  มีความตั้งใจทำกิจกรรมลักษณะนี้กับ กสศ.ให้มากยิ่งขึ้นด้วยการช่วยส่งต่อสิ่งดีๆ ถึงมือน้องๆ ในพื้นที่ห่างไกลอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นพันธกิจสำคัญของ Kerry อยู่แล้วด้วย 

“Kerry ถือว่า ธุรกิจการขนส่ง เป็นกระดูกสันหลังของประเทศ ถ้าส่งไม่ดี ทุกอย่างจะล่าช้า เช่นเดียวกับสาเหตุของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มาจากความห่างไกล ฉะนั้นถ้าเราสามารถเข้าถึงได้มากได้เร็ว ธุรกิจเราอาจช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้ การพัฒนาของเราไม่ใช่เชิงธุรกิจอย่างเดียว ถ้าเราพัฒนาได้ดีช่วยสังคมได้เร็วขึ้นความเหลื่อมล้ำจะลดลงได้เยอะ” คุณสีตลา กล่าว  

ท้ายสุด คุณสีตลา กล่าวเชิญชวนภาคธุรกิจเอกชน ส่งมอบความช่วยเหลือไปถึงน้องๆ ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา

“เราสามารถแบ่งปันช่วยเหลือสังคมได้ ถือเป็นสปิริตของทุกคนที่ลุกขึ้นมาทำงานเพื่อคนอื่น จึงขอเชิญชวนภาคธุรกิจอื่นๆ มองจุดแข็งมีอะไรบ้าง และนำจุดแข็งนั้นไปช่วยแก้ปัญหาสังคมได้ เช่น Kerry มีจุดแข็งความเร็ว พร้อมส่งมอบเรื่องราวดีๆ เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ”