มอบนโยบายว่าที่ผู้บริหารกระทรวงบูรณาการงานผลักดันเรียนอาชีวศึกษา

มอบนโยบายว่าที่ผู้บริหารกระทรวงบูรณาการงานผลักดันเรียนอาชีวศึกษา

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)   เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้พูดคุยทำความเข้าใจกับนายสุภัทร จำปาทอง ว่าที่ปลัดศธ. นายอัมพร พินะสา ว่าที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ว่าที่เลขาธิการกอศ. โดยขอให้ทั้ง 3 คนเริ่มทำความเข้าใจกับปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ รวมถึงนโยบายศธ.ในช่วงปีที่ผ่านมา เมื่อเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการจะได้มีความเข้าใจ และสานต่องานได้ทันที โดยเฉพาะการบูรณาการการทำงานข้ามแท่งระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า ยังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่

ผมยืนยันว่าการขับเคลื่อนอาชีวะเป็นเรื่องที่สำคัญของประเทศ ดังนั้นสพฐ. และสอศ. ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเร่งประชาสัมพันธ์ให้เด็กได้เข้าใจว่าทำไมถึงต้องผลักดันการเรียนด้านอาชีวศึกษา ส่วนหนึ่งเพราะเป็นวิชาชีพที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่กระบวนการทำงานและมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ทั้ง 3 แท่งต้องมีการปรับการทำงาน โดยผมได้ขอให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานมาประจำอยู่สำนักรัฐมนตรีเพื่อประสานและขับเคลื่อนการทำงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาศธ. มีปัญหาค่อนข้างมาก แต่การติดตามอาจจะไม่เข้มพอ ดังนั้นจึงต้องนำปัญหาทั้งหมดมาวางและกำหนดระยะเวลาการแก้ไขที่ชัดเจน เชื่อว่าจะสามารถดำเนินการต่างๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น” นายณัฏฐพล กล่าว

นายณัฏฐพล  กล่าวต่อว่า ส่วนตำแหน่งปลัดศธ. ได้มีการพูดคุยกับนายสุภัทร และนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดศธ. คนปัจจุบัน ในเรื่องการส่งต่องาน รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น สิ่งใดที่ดีก็ทำต่อ สิ่งใดไม่ดี ก็ต้องปรับปรุง ส่วนการแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 ตำแหน่งที่ว่างนั้น ตนยังไม่ได้เสนอชื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา คาดว่าจะเสนอชื่อเข้าครม.ได้ในสัปดาห์ต่อไป

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2