14-ครูอาสาสมัคร-ผู้ลงพื้นที่-slide

14-ครูอาสาสมัคร-ผู้ลงพื้นที่-slide