เด็กไร้…ได้เรียน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เด็กไร้…ได้เรียน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นี่คือเรื่องราวของเด็กนอกระบบการศึกษา หรือเด็กไร้…โอกาสที่มีอยู่จริงในสังคมไทย

พวกเขาและเธอจะหลุดจากวงจรนี้ได้อย่างไร ?

…..ขอเพียงมีใครเห็นคุณค่าอย่างแท้จริง และให้โอกาส…..