นายกฯ ห่วงเปิดเรียนเต็มรูปแบบ กำชับจดบันทึกสกัดโควิด-19

นายกฯ ห่วงเปิดเรียนเต็มรูปแบบ กำชับจดบันทึกสกัดโควิด-19

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 63 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า  ภายหลังกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศให้สถานศึกษาเปิดเรียนเต็มรูปแบบ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563  จึงได้กำชับการจัดทำบันทึกประจำวันของนักเรียนในแต่ละวันหลังเลิกเรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

ขณะนี้รัฐบาลมั่นใจว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศลดน้อยลงมาก แต่ยังต้องระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอีกครั้ง โดยเฉพาะจากในโรงเรียน ซึ่งที่ผ่านมายอมรับว่าการเปิดเรียนเต็มรูปแบบ เริ่มที่โรงเรียนนานาชาติเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา จนวันนี้ได้เปิดการเรียนในโรงเรียนของรัฐและเอกชนอื่น ๆ ได้รับรายงานปัญหาคือการจราจรติดขัด แต่มาตรการด้านสาธารณสุขของโรงเรียนยังคงเป็นไปตามปกติ

ภาพประกอบเรื่อง

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมที่จะดูแลโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ควบคู่กันไป เพราะการเปิดเรียนครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่รัฐบาลมั่นใจว่าหากมีการระบาดเกิดขึ้น ทุกโรงเรียนสามารถกลับไปทำการเรียนการสอนแบบ New normal ได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ห่วงใยในเรื่องการลงทะเบียนและจัดทำบันทึก เพราะถือเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หากมีปัญหาเกิดขึ้นจะได้แก้ไขอย่างทันท่วงที

หากเกิดปัญหาขึ้นจะใช้มาตรการปิดกลุ่มชั้นเรียนก่อน หรือขึ้นอยู่กับเคสที่เกิดขึ้นว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร เช่น เหตุเกิดที่จังหวัดระยอง ก็ปิดการเรียนที่จังหวัดระยอง แต่ระยะเวลาการปิดเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่จะพิจารณา ทางกระทรวงจะประเมินผลทุก 5 วัน 7 วัน 10 วัน และ 14 วัน ว่าเมื่อเปิดเรียนแล้วพบความเสี่ยงในด้านใดบ้าง ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลบริหารจัดการได้ ซึ่งแม้วันนี้จะมีความเสี่ยงน้อย แต่จะไม่ประมาท และมีแผนรองรับเผชิญปัญหาที่จะเกิดขึ้น

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2