12_ประกาศราคากลาง_กสศ._ โครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (จัดทำรายงา