อังกฤษออกคู่มือความปลอดภัย รับการเปิดโรงเรียนช่วง COVID-19

อังกฤษออกคู่มือความปลอดภัย รับการเปิดโรงเรียนช่วง COVID-19

ทางการอังกฤษ ออกคู่มือระบุคำแนะนำและระเบียบข้อบังคับต้องปฎิบัติสำหรับโรงเรียนและผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมายังโรงเรียน รับการเดินหน้าเปิดโรงเรียนตามปกติในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ของรัฐบาล

การตัดสินใจเปิดโรงเรียนในเดือนหน้าของรัฐบาลอังกฤษ มีขึ้นท่ามกลางเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายที่ยังคงกังขาถึงระดับความปลอดภัยของการระบาดของไวรัสโคโรน่าภายในประเทศ โดยเฉพาะจากบรรดาสหภาพครูและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ที่เห็นตรงกันว่า โรงเรียนในอังกฤษยังไม่พร้อมทำการเรียนการสอนที่ปลอดภัยดีพอสำหรับเด็กนักเรียนทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้กระทบต่อหลักสูตร และการเรียนหนังสือของเด็ก กระทรวงศึกษาธิการอังกฤษจึงยังคงยืนกรานเดินหน้าเปิดโรงเรียนตามกำหนดในเดือนมิถุนายนต่อไป พร้อมออกคู่มือระเบียบปฎิบัติและข้อบังคับ ในการรองรับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 

สำหรับระเบียบปฎิบัติครั้งนี้ The Guardian รายงานว่า สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ส่วนหลักๆ คือ เรื่อของการไปโรงเรียน เรื่องของห้องเรียน เรื่องของบทเรียน เรื่องของช่วงพักคาบเรียนและพักกลางวัน และเรื่องของการกลับบ้าน

ทั้งนี้ ในส่วนของการไปโรงเรียน ทางการอังกฤษ ระบุว่าชัดเจนว่า เด็กเล็กก่อนวัยเรียน เด็กอนุบาลและเด็กประถมที่ต้องมาโรงเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน ต้องเดินทางมาโรงเรียนด้วยการเดิน ขี่จักรยาน หรือรถยนต์ส่วนตัว เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้บริการขนส่งสาธารณะ และให้ผู้ปกครองเพียงคนเดียวมาส่งเท่านั้น 

ขณะเดียวกัน เมื่อมาถึงโรงเรียนแล้ว ให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนในจุดที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้เท่านั้น และปล่อยให้นักเรียนเดินผ่านประตูโรงเรียนเพื่อเข้าชั้นเรียน โดยต้องรบกวนให้ผู้ปกครองเผื่อเวลาส่งบุตรหลาน และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองผ่านรั้วประตูโรงเรียนเข้ามา เพื่อทำให้แน่ใจว่า โรงเรียนจะเป็นสถานที่ปิดและมีเพียงบุคลากรที่ได้รับอนุญาตกับเด็กนักเรียนเท่านั้น 

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนจะจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนให้เหลือขนาดเล็กลง เพื่อใช้กลุ่มนี้เป็นตัวกำหนดเวลาเข้าออก และพักเบรกของเด็กนักเรียน และทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ให้เด็กนักเรียนทั้งหมด เด็กจะไม่ได้รับอนุญาตให้พกสิ่งของใดๆ จากที่บ้านมาโรงเรียนโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า อุปกรณ์เครื่องเขียน ของเล่น หรือผ้าห่ม และที่สำคัญ สิ่งแรกเมื่อเด็กก้าวเข้ามาในรั้วโรงเรียนแล้วก็คือ ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเสมอ

สำหรับในส่วนของห้องเรียน คู่มือระบุให้เหลือเฟอร์นิเจอร์ใช้งานภายในห้องเท่าที่จำเป็น ของเล่นขนาดเล็ก และของเล่นต่างๆ ที่เคยมีในชั้นเรียนต้องเอาออกไปทั้งหมด เพื่อประหยัดเวลาในการฆ่าเชื้อทำความสะอาด ขณะที่สภาพภายในห้องเรียนจะมีเทปแปะคั่นสำหรับบอกระยะห่าง และจัดโต๊ะเรียนให้แยกห่างจากกัน เปิดหน้าต่างและประตูไว้เพื่อการระบายอากาศที่เหมาะสม

ด้านทางเดิน หากเป็นทางเดินระหว่างชั้นที่แคบจะจัดเป็นทางวันเวย์ ส่วนทางเดินที่กว้างขึ้นจะใช้เทปกาวแปะคั่นแบ่งกลางไว้ ป้องกันไม่ให้เด็กเดินปะปนกัน

ส่วนอุปกรณ์ที่ต้องแบ่งใช้ร่วมกันภายในห้องเรียนจะถูกยกออกไปทั้งหมด ไม่มีการเล่นน้ำ เล่นทราย หรือปั้นแป้งภายในห้องเรียนเด็กขาด นักเรียนแต่ละคนจะได้รับการแจกจ่ายถุงใส่อุปกรณ์ที่ระบุชื่อของตนเอง ห้ามยืมกันเด็ดขาด และพื้นห้องเรียนจะมีจุดสัญลักษณ์กำหนดที่นั่งบนพื้นไว้ ในกรณีที่ไม่ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะ

สำหรับเรื่องของบทเรียน ในระยะแรกให้เน้นไปที่การปรับสภาพจิตใจของเด็กนักเรียนเป็นหลักมากกว่าการมุ่งสอนเนื้อหาที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร เนื่องจากสถานการณ์ที่ต้องกักตัวและเว้นระยะห่างทางสังคม จะทำให้เด็กกดดันและเครียดได้ง่ายกว่าปกติ ขณะที่เด็กนักเรียนต้องอยู่กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวและคุณครูประจำชั้น ภายใต้การสวมใส่ ฟองน้ำป้องกัน (Protective Bubble) อยู่เสมอเพื่อความปลอดภัย และทางโรงเรียนต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อบนหนังสือและกล่องใส่หนังสือ ทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ เพื่อส่งมอบไปให้เด็กกลุ่มอื่นต่อไป

ขณะที่ เรื่องการพักเบรกและพักมื้อกลางวัน ทางการขอความร่วมมือให้ทางโรงเรียนจัดสรรเวลาพักโดยลดหลั่นกันไป ส่วนในเรื่องของพักมื้อกลางวัน ทางโรงเรียนจะแจกมื้ออาหารภายในห้องเรียน แทนที่จะให้เด็กไปรวมตัวกันที่ห้องอาหารตามปกติ 

ด้านพักเบรกวิ่งเล่น เด็กแต่ละกลุ่มจะได้รับอนุญาตให้เล่นในจุดที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ ในกรณีที่การเล่นต้องใช้อุปกรณ์ ก็จะได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเหมือนกันทั้งกลุ่ม เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด ซึ่งระหว่างพักเบรกนี้ เจ้าหน้าที่และภารโรงจะช่วยกันเช็ดถูทำความสะอาดภายในห้องเรียน และทำความสะอาดแบบจัดเต็มอีกครั้งในช่วงเย็นหลังโรงเรียนเลิกทุกวัน

ในส่วนของเรื่องการกลับบ้านและการบ้าน ทางโรงเรียนระบุชัดเจนว่าจะของดให้การบ้านออกไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยง ส่วนเวลารับกลับบ้าน ทางคุณครูจะเป็นผู้นำเด็กแต่ละกลุ่มไปส่งยังจุดรับ-ส่ง หน้าโรงเรียน โดยทางโรงเรียนจะกำหนดเวลารับกลับแตกต่างกัน และย้ำเตือนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ซักเสื้อผ้าของเด็กทุกวัน

 

ที่มา : Distanced drop-offs and protective bubbles: England’s new school rules

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2