ต่อยอดเงินบริจาค “จดหมายลาครู” โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ขยายผลจัดฝึกอาชีพ

ต่อยอดเงินบริจาค “จดหมายลาครู” โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ขยายผลจัดฝึกอาชีพ

จากสายธารน้ำใจที่หลั่งไหลมาสู่โครงการ “จดหมายลาครู”
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ด้วยความตั้งใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ล่าสุด โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ จ.ปทุมธานี ​ ได้นำเงินที่ได้รับจัดสรรจากโครงการนี้ เป็นจำนวนเงิน 57,936 บาท นำไปต่อยอดโครงการ ‘สร้างโอกาส สร้างอาชีพ’ ให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และครอบคลุมไปถึงนักเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนทุนของ กสศ.ด้วย

ครูอ้อย-จริยาภรณ์ คุ้มพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ กล่าวว่า ทางโรงเรียนนำเงินที่ได้รับจัดสรรมาไปจัดกิจกรรมเพิ่มเติมด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้นักเรียนมีรายได้เสริมและอาชีพที่ยั่งยืน ตามหลัก เศรษฐกิจแบบพอเพียง ​ผ่านกิจกรรมที่ตนเองถนัดและสนใจเป็นพิเศษ เช่น นาฎศิลป์ดนตรีสากล ดนตรีไทย กลองยาว การเกษตร เบเกอรี่ ขนมไทย ตัดผม สติ๊กเกอร์ไลน์ และน้ำสมุนไพร

ส่วนเงินที่ได้รับมาจะนำไปใช้เป็น​การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เช่น เครื่องดนตรีไทย กลองยาว ที่ใช้งานมานานปัจจุบันเริ่มชำรุดแต่ยังไม่มีงบประมาณมาซ่อมก็ได้นำเงินส่วนนี้ไปซ่อมแซมหรือซื้อใหม่ ซึ่งทางโรงเรียนอยู่ใกล้วัดก็มักจะมีงานมาจ้างกลองยาวไปเล่นตามโอกาสต่างๆ ทำให้เด็กๆ มีรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ ​ชมรมถ่ายรูปที่ได้รับการสนับสนุนกล้องจากซัมซุง ​ก็ได้นำเงินส่วนนี้ไปซื้อขาตั้งกล้องตามความต้องการของเด็กๆ อีกด้านหนึ่งก็นำไปจัดอบรมตัดผมให้กับนักเรียน รวมทั้งซ่อมบำรุง​ลับคมอุปกรณ์ ซึ่งปีนี้เด็กเริ่มตัดผมได้จริงก็จะเปิดบริการตัดผมให้กับเด็กในโรงเรียน โดยคิดค่าบริการไม่แพง พอให้เด็กมีรายได้เล็กน้อยเป็นกำลังใจให้กับตัวเอง​​

จริยาภรณ์ เผยว่า ล่าสุดเด็กๆสนใจอยากปลูกแคคตัสทางโรงเรียนก็เตรียมเปิดคอร์สสอนเพื่อให้เด็กมีความรู้ติดตัวและไปประกอบอาชีพเสริมได้ตามความต้องการ เช่นเดียวกับกิจกรรมทำขนมที่เริ่มพัฒนาสูตรมีขนมให้เด็กนักเรียนได้ลองทำมากขึ้นในเทอมนี้ ยังไม่รวมกับกิจกรรมอื่นๆ ที่จะทยอยออกมาตามความต้องการของนักเรียนต่อไป

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2