ต่อยอดเงินบริจาค “จดหมายลาครู” โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ขยายผลจัดฝึกอาชีพ

ต่อยอดเงินบริจาค “จดหมายลาครู” โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ขยายผลจัดฝึกอาชีพ

จากสายธารน้ำใจที่หลั่งไหลมาสู่โครงการ “จดหมายลาครู”
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ด้วยความตั้งใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ล่าสุด โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ จ.ปทุมธานี ​ ได้นำเงินที่ได้รับจัดสรรจากโครงการนี้ เป็นจำนวนเงิน 57,936 บาท นำไปต่อยอดโครงการ ‘สร้างโอกาส สร้างอาชีพ’ ให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และครอบคลุมไปถึงนักเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนทุนของ กสศ.ด้วย

ครูอ้อย-จริยาภรณ์ คุ้มพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ กล่าวว่า ทางโรงเรียนนำเงินที่ได้รับจัดสรรมาไปจัดกิจกรรมเพิ่มเติมด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้นักเรียนมีรายได้เสริมและอาชีพที่ยั่งยืน ตามหลัก เศรษฐกิจแบบพอเพียง ​ผ่านกิจกรรมที่ตนเองถนัดและสนใจเป็นพิเศษ เช่น นาฎศิลป์ดนตรีสากล ดนตรีไทย กลองยาว การเกษตร เบเกอรี่ ขนมไทย ตัดผม สติ๊กเกอร์ไลน์ และน้ำสมุนไพร

ส่วนเงินที่ได้รับมาจะนำไปใช้เป็น​การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เช่น เครื่องดนตรีไทย กลองยาว ที่ใช้งานมานานปัจจุบันเริ่มชำรุดแต่ยังไม่มีงบประมาณมาซ่อมก็ได้นำเงินส่วนนี้ไปซ่อมแซมหรือซื้อใหม่ ซึ่งทางโรงเรียนอยู่ใกล้วัดก็มักจะมีงานมาจ้างกลองยาวไปเล่นตามโอกาสต่างๆ ทำให้เด็กๆ มีรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ ​ชมรมถ่ายรูปที่ได้รับการสนับสนุนกล้องจากซัมซุง ​ก็ได้นำเงินส่วนนี้ไปซื้อขาตั้งกล้องตามความต้องการของเด็กๆ อีกด้านหนึ่งก็นำไปจัดอบรมตัดผมให้กับนักเรียน รวมทั้งซ่อมบำรุง​ลับคมอุปกรณ์ ซึ่งปีนี้เด็กเริ่มตัดผมได้จริงก็จะเปิดบริการตัดผมให้กับเด็กในโรงเรียน โดยคิดค่าบริการไม่แพง พอให้เด็กมีรายได้เล็กน้อยเป็นกำลังใจให้กับตัวเอง​​

จริยาภรณ์ เผยว่า ล่าสุดเด็กๆสนใจอยากปลูกแคคตัสทางโรงเรียนก็เตรียมเปิดคอร์สสอนเพื่อให้เด็กมีความรู้ติดตัวและไปประกอบอาชีพเสริมได้ตามความต้องการ เช่นเดียวกับกิจกรรมทำขนมที่เริ่มพัฒนาสูตรมีขนมให้เด็กนักเรียนได้ลองทำมากขึ้นในเทอมนี้ ยังไม่รวมกับกิจกรรมอื่นๆ ที่จะทยอยออกมาตามความต้องการของนักเรียนต่อไป