11_ประกาศราคากลาง_กสศ._ ผลิตวิดีทัศน์การประชุมเพื่อรับฟังความเห็น พรบ. กสศ.