107_ประกาศราคากลาง_กสศ._ระบบภาพและเสียงขนาด S ห้องที่ 2