น้ำยาล้างจานเปลือกไม้โกงกาง ประโยชน์ของสิ่งรอบตัว​

น้ำยาล้างจานเปลือกไม้โกงกาง ประโยชน์ของสิ่งรอบตัว​

ต้นทุนจากธรรมชาติ  จุดประกายความคิด
สู่ น้ำยาล้างจานเปลือกไม้โกงกาง

จากสถานที่ตั้งของโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล อยู่ติดกับผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ 

เปลือกไม้โกงกาง” ที่เป็นของดีประจำท้องถิ่น จึงถูกนำมาเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตน้ำยาล้างจาน ​ ​ด้วยกระบวนการคิดค้นสูตร และลงมือทำด้วยตัวเอง ของเด็กนักเรียน ​ซึ่งใช้งานได้ดีจนเตรียมนำไปจัดจำหน่ายหารายได้เสริมให้นักเรียนต่อไป 

เราก็มานึกดูว่าจะทำอย่างไรให้เด็กได้ลองคิดในแนวคิดใหม่ๆ สร้างให้เด็กได้ใช้จินตนาการ ว่า วัตถุดิบใกล้บ้านเรา มีอะไรพอจะทำอะไรได้บ้าง ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น” นายจรูญโรจน์ สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตำมะลังเหนือเล่าถึงที่มาที่ไปของน้ำยาล้างจานเปลือกไม้โกงกาง

ด้วยสรรพคุณที่มีมากมาย เพราะมีสารแทนนินและฟีนอลธรรมชาติ​สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทำสี ทำหมึก ​และใช้ในการฟอกหนัง ​ทำกาวสำหรับติดไม้  ที่สำคัญยังออกสีน้ำตาลเข้ม เมื่อนำมาเป็นส่วนผสมของน้ำล้างล้างจาน ทำให้เกิดสีสันที่แปลกตาอีกด้วย

 

ปลูกฝังแนวคิด มองสิ่งรอบตัวให้เป็นประโยชน์

ผอ.จรูญ อธิบายเพิ่มเติมว่า ​สูตรผลิตน้ำยาล้างจานเป็นสูตรเดิมมีอยู่แล้ว เราแค่สอนเด็กผสมสารจากไม้โกงกางเข้าไปเพิ่ม  เป็นสอนให้เขารู้วิธีการขั้นตอน ที่มีการลองผิดลองถูก เพื่อที่จะนำไปเป็นทักษะในการใช้ชีวิตต่อไปได้ในอนาคต 

“ที่สำคัญอยากให้สิ่งนี้เป็นการจุดประกายทางความคิด ให้พวกเขานำไปต่อยอดในการผลิต มองสิ่งรอบตัวให้เป็นประโยชน์ ศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบในชุมชน เพื่อที่จะคิดค้น ทดลอง ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่นำสิ่งของในท้องถิ่นมาใช้เป็นวัตถุดิบ ในอนาคตอาจจะมีเด็กมีความคิดสร้างสรรค์นำสมุนไพร ที่เป็นพืชชายเลนอื่น เช่นเหงือกปลาหมอ ที่ช่วยแก้พิษ แก้ผื่นคัน มาผลิตเป็นสบู่ก็ได้”

เมื่อนักเรียนผลิตน้ำยาล้างจานได้เสร็จส่วนหนึ่งจะแจกจ่ายให้กับนักเรียนได้นำกลับไปใช้ที่บ้าน อีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในโรงอาหารของโรงเรียนด้วย ซึ่งจากการใช้จริงพบว่าน้ำยาล้างจานที่นักเรียนผลิตขึ้นสามารถใช้ได้ดีไม่ต่างไปจากน้ำยาล้างจานที่ขายตามท้องตลาด 

 

นำความรู้ไปประยุกต์ใข้ในการทำงานต่อไปได้

ที่สำคัญการทำกิจกรรมนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญา และนักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปได้

ทั้งหมดมาจากโครงการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการเงินอุดหนุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข หรือ ทุนเสมอภาค ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

นอกจากทำน้ำยาล้างจานแล้ว​ทางโรงเรียน​ยังมีกิจกรรมจัดการอบรมทางวิชาชีพให้กับเด็กมาหลายรอบ​ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้า การทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัวและเพาะถั่วงอก เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทักษะทางด้านการเกษตรและนำ​ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยมาบริการเป็นอาหารกลางวันให้เด็กด้วย

 

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
www.eef.or.th/donate/
ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์
เลขที่ : 172-0-30021-6
บัญชี : กสศ.มาตรา 6(6) – เงินบริจาค

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2