สร้างฝัน ออกแบบชีวิต กรุยทางสู่อนาคต เวทีปลุกพลังทุนนวัตกรรมฯ ภาคเหนือ

สร้างฝัน ออกแบบชีวิต กรุยทางสู่อนาคต เวทีปลุกพลังทุนนวัตกรรมฯ ภาคเหนือ

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น1 ของกสศ. รวม 190 ชีวิต จาก 4 วิทยาลัย เขตภาคเหนือ อาทิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน ร่วมเปล่งเสียงปลุกพลัง ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมกิจกรรมเวทีปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต ของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวทีที่ 5 ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ (7 กันยายน – 8 กันยายน 2562) นับเป็นอีกครั้งของช่วงเวลาการพบปะสานสัมพันธ์ สร้างฝันสู่เส้นทางสายอาชีพ และร่วมทำกิจกรรมปลุกแรงบันดาลใจจากผู้เชี่ยวชาญ 

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวกับน้องๆ นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงทั้ง 190 คน ว่า กิจกรรมเวทีปลุกพลัง ฯ ถือเป็นโอกาสให้นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงในแต่ละภูมิภาคได้ทำความรู้จักกัน โดยมี กสศ. เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีนักศึกษาทุนฯ 2,053 คน และครูทุกท่านจากทั่วประเทศ ต้องร่วมแรงร่วมใจทำงานเพื่อประสบผลสำเร็จไปด้วยกัน รวมถึงประสงค์ให้นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพ รุ่น 1 รักษาสายสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนทั้งร่วมชั้นและต่างสถาบันไว้ และเกื้อกูลกันต่อไปจนถึงชีวิตวัยทำงานในอนาคต

“ที่ผ่านมา นักศึกษาทุนนวัตกรรมฯ หลายคนต้องผ่านความยากลำบากและพบเจออุปสรรคในชีวิตมากมาย การได้มีครอบครัวขนาดใหญ่ที่สมาชิกมีความเข้าใจกัน คอยช่วยเหลือในด้านการเรียนและการทำงาน ย่อมหมายถึงโอกาสและช่องทางการดำเนินชีวิตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ นศ. ทุน ฯ รุ่น 1 ต้องตระหนักถึงสถานะของตน ทั้งด้านการเรียน ความประพฤติ และต้องมุ่งเป้าหมายสร้างเกียรติประวัติในการทำงานที่ดี เพื่อส่งผ่านโอกาสไปสู่นักศึกษาทุน ฯ รุ่น 2 และรุ่นต่อ ๆ ไปให้เข้าถึงทุนได้ง่ายขึ้น” นพ.สุภกร กล่าว

นพ.สุภกร ได้ฝากถึงครูที่เข้าร่วมเวทีปลุกพลังว่า นักศึกษาทุนในระดับชั้น ปวส.1 ถือว่าเป็นผู้ใหญ่เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยทำงาน ควรได้รับการดูแลอย่างผู้ใหญ่ ได้มีโอกาสคิด ตัดสินใจ และรับผิดชอบทุกเรื่องด้วยตนเอง ส่วนในระดับชั้น ปวช.1 ซึ่งเพิ่งก้าวพ้นวัยเด็ก ครูต้องช่วยฝึกฝนให้พร้อมสำหรับการเป็นผู้ใหญ่ และประคับประคองดูแลใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงจากการหลุดออกจากเส้นทาง พร้อมย้ำกับนักศึกษาทุนฯ ทุกคนว่า การก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่หมายถึงการคิดถึงชีวิตหลังเรียนจบ และต้องวางแผนสำหรับอนาคต

“จบจากการประชุมครั้งนี้ อยากให้นักศึกษาทุน ฯ ทุกคนวางแผนชีวิตตนเอง ทบทวนและค้นหาว่าความฝันของตนคืออะไร จะประกอบอาชีพอะไร เพราะเหลือเวลาอีกไม่นานทุกคนก็จะก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน ตั้งต้นชีวิตผู้ใหญ่ ใครที่ค้นหาเส้นทางของตนเองได้เร็วก็สามารถออกเดินได้เร็ว ส่วนคนที่ยังไม่เคยคิดถึงแผนชีวิต ก็ให้ใช้เวทีปลุกพลังครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการกรุยเส้นทางสู่อนาคต” นพ.สุภกรกล่าว

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2