สร้างฝัน ออกแบบชีวิต กรุยทางสู่อนาคต เวทีปลุกพลังทุนนวัตกรรมฯ ภาคเหนือ

สร้างฝัน ออกแบบชีวิต กรุยทางสู่อนาคต เวทีปลุกพลังทุนนวัตกรรมฯ ภาคเหนือ

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น1 ของกสศ. รวม 190 ชีวิต จาก 4 วิทยาลัย เขตภาคเหนือ อาทิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน ร่วมเปล่งเสียงปลุกพลัง ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมกิจกรรมเวทีปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต ของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวทีที่ 5 ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ (7 กันยายน – 8 กันยายน 2562) นับเป็นอีกครั้งของช่วงเวลาการพบปะสานสัมพันธ์ สร้างฝันสู่เส้นทางสายอาชีพ และร่วมทำกิจกรรมปลุกแรงบันดาลใจจากผู้เชี่ยวชาญ 

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวกับน้องๆ นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงทั้ง 190 คน ว่า กิจกรรมเวทีปลุกพลัง ฯ ถือเป็นโอกาสให้นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงในแต่ละภูมิภาคได้ทำความรู้จักกัน โดยมี กสศ. เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีนักศึกษาทุนฯ 2,053 คน และครูทุกท่านจากทั่วประเทศ ต้องร่วมแรงร่วมใจทำงานเพื่อประสบผลสำเร็จไปด้วยกัน รวมถึงประสงค์ให้นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพ รุ่น 1 รักษาสายสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนทั้งร่วมชั้นและต่างสถาบันไว้ และเกื้อกูลกันต่อไปจนถึงชีวิตวัยทำงานในอนาคต

“ที่ผ่านมา นักศึกษาทุนนวัตกรรมฯ หลายคนต้องผ่านความยากลำบากและพบเจออุปสรรคในชีวิตมากมาย การได้มีครอบครัวขนาดใหญ่ที่สมาชิกมีความเข้าใจกัน คอยช่วยเหลือในด้านการเรียนและการทำงาน ย่อมหมายถึงโอกาสและช่องทางการดำเนินชีวิตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ นศ. ทุน ฯ รุ่น 1 ต้องตระหนักถึงสถานะของตน ทั้งด้านการเรียน ความประพฤติ และต้องมุ่งเป้าหมายสร้างเกียรติประวัติในการทำงานที่ดี เพื่อส่งผ่านโอกาสไปสู่นักศึกษาทุน ฯ รุ่น 2 และรุ่นต่อ ๆ ไปให้เข้าถึงทุนได้ง่ายขึ้น” นพ.สุภกร กล่าว

นพ.สุภกร ได้ฝากถึงครูที่เข้าร่วมเวทีปลุกพลังว่า นักศึกษาทุนในระดับชั้น ปวส.1 ถือว่าเป็นผู้ใหญ่เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยทำงาน ควรได้รับการดูแลอย่างผู้ใหญ่ ได้มีโอกาสคิด ตัดสินใจ และรับผิดชอบทุกเรื่องด้วยตนเอง ส่วนในระดับชั้น ปวช.1 ซึ่งเพิ่งก้าวพ้นวัยเด็ก ครูต้องช่วยฝึกฝนให้พร้อมสำหรับการเป็นผู้ใหญ่ และประคับประคองดูแลใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงจากการหลุดออกจากเส้นทาง พร้อมย้ำกับนักศึกษาทุนฯ ทุกคนว่า การก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่หมายถึงการคิดถึงชีวิตหลังเรียนจบ และต้องวางแผนสำหรับอนาคต

“จบจากการประชุมครั้งนี้ อยากให้นักศึกษาทุน ฯ ทุกคนวางแผนชีวิตตนเอง ทบทวนและค้นหาว่าความฝันของตนคืออะไร จะประกอบอาชีพอะไร เพราะเหลือเวลาอีกไม่นานทุกคนก็จะก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน ตั้งต้นชีวิตผู้ใหญ่ ใครที่ค้นหาเส้นทางของตนเองได้เร็วก็สามารถออกเดินได้เร็ว ส่วนคนที่ยังไม่เคยคิดถึงแผนชีวิต ก็ให้ใช้เวทีปลุกพลังครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการกรุยเส้นทางสู่อนาคต” นพ.สุภกรกล่าว