มิตซูฯร่วมกสศ.ใช้ iSEE. ค้นหานักเรียนมอบทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

มิตซูฯร่วมกสศ.ใช้ iSEE. ค้นหานักเรียนมอบทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย  ถือเป็นองค์กรภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่  มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม  โดยเมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีโครงการ “มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ให้น้องได้เรียน”  ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์   โดยมี นายโมะริคาซุ ชกกิ   กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ รศ.ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ  กรรมการบริหารกสศ.เข้าร่วมในพิธี ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

สำหรับโครงการ” มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ให้น้องได้เรียน”  นับเป็นความร่วมมือจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการใช้ระบบ iSEE  สืบค้นหานักเรียนทุนเสมอภาคของ กสศ.  ศึกษาอยู่ในโรงเรียนใกล้กับสถานประกอบการ  ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  จำนวน 74 ทุนละ  4,500 บาท เป็นเงิน 333,000 บาท

รศ.ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ  กรรมการบริหารกสศ.

 รศ.ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ  กรรมการบริหารกสศ. กล่าวว่า   โครงการ “มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ให้น้องได้เรียน” นับเป็นโครงการที่เติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี โดยเฉพาะช่วงเปิดเทอมในวิกฤตโควิด-19   ครัวเรือนที่มีฐานะยากจนพิเศษมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 2 เท่า  พวกเขาเหล่านี้ เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากนอกระบบการศึกษา  

“การสมทบความช่วยเหลือโดยโครงการนี้ ย่อมมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อเด็กๆของเรา โดยมีระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือระบบ iSEE ของกสศ. เป็นเครื่องมือติดตามผลการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง” รศ.ดร.ดารณี กล่าว

นายโมะริคาซุ ชกกิ   กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวว่า  บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย ) เชื่อว่า การศึกษาคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคนและขับเคลื่นประเทศไปข้างหน้า  เรามุ่งหวังที่จะมอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทย 

นายโมะริคาซุ ชกกิ   กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)

ดังนั้นทางบริษัทฯ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)  ได้ก่อตั้งโครงการ “มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ให้น้องได้เรียน” เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผลการเรียนดีเด่นให้สามารถเรียนต่อและพัฒนาศักยภาพของตนต่อไป

“ในปีนี้ โครงการจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนรวมทั้งสิ้น 74 คน  ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์การผลิตแหลมฉบังและสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมของเรา โดยจะมีการมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกๆ ปีต่อไป” นายโมะริคาซุ ชกกิ กล่าว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทมิตซู ฯ กล่าวว่า  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ทุกท่าน ขอให้เด็กๆทุกคนมุ่งมั่นสานต่อความฝันและประสบความสำเรจตามที่ตั้งใจไว้ 

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย ) มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสังคม ภายใต้ปณิธาน”  สรรค์สร้าง  เคียงข้างสังคมไทย “ เพื่อการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน

สำหรับรูปแบบการใช้ระบบ iSEE ซึ่งปัจจุบันพัฒนาสู่เวอร์ชั่น 2.0  ได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจ/เอกชน นอกเหนือจาก บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย ) ร่วมกับ กสศ.  ค้นหาโรงเรียนและเด็กนักเรียนกองทุนเสมอภาคในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ก่อนหน้านี้ ระบบ iSEE ของ กสศ. ได้ช่วยชี้เป้าโรงเรียนในพื้นที่รัศมีรอบเขตบริการ ไม่เกิน 15 กิโลเมตร ให้กับบริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด(มหาชน)  รวมถึงการเลือกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อมอบถุงยังชีพตามโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือ เพื่อมื้อน้อง”  ให้กับมูลนิธิโรตารีกรุงเทพ   และ บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป มาแล้วเช่นกัน   

 

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2