เผยเงื่อนไขโรงเรียนเปิดเรียนตามปกติต้องมีมาตรการคุมเข้มไวรัสโควิด-19

เผยเงื่อนไขโรงเรียนเปิดเรียนตามปกติต้องมีมาตรการคุมเข้มไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 63  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ได้ออกมาชี้แจงสื่อมวลชนเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อสถานศึกษา ซึ่งปัจจุบัน มีโรงเรียนที่ทำการเรียนการสอนด้วยรูปแบบสลับวันเรียน และเรียนออนไลน์ จนมีคำถามว่า เมื่อไหร่ สถานศึกษาจะเปิดเรียนในรูปแบบปกติ  

นพ.ทวีศิลป์  เปิดเผยว่า  ศบค.ได้หารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถึงปัญหาความแออัดในชั้นเรียน ในโรงเรียนกว่า 4,500 แห่ง ที่ยังต้องสลับวันเวียน เบื้องต้นพบว่าโรงเรียนทั้ง 4,500 แห่ง ไม่ได้อยู่ในสังกัด ศธ. มีโรงเรียนวัด ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และโรงเรียนเอกชน รวมอยู่ด้วย  จึงต้องเร่งทำความเข้าใจให้ชัดเจน เมื่อสั่งการไปแล้วต้องไม่ผิดระเบียบ และสร้างความมั่นใจให้กับการควบคุมโรค โดยคณะกรรมการเฉพาะกิจสามารถอนุมัติได้โดยเร็ว ไม่ต้องรอเสนอเข้า ศบค.ชุดใหญ่ คาดว่าสัปดาห์หน้าคงเริ่มเปิดเรียนตามปกติได้ แต่ต้องดูมาตรการของแต่ละโรงเรียนด้วย ยืนยันว่า ศบค.รับทราบความเดือดร้อนของผู้ปกครอง แต่การเปิดเรียนตามปกติต้องทำให้มั่นใจว่าลูกหลานของท่านไปเรียนแล้วจะไม่ติดเชื้อ

วันเดียวกัน  นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาได้โพสต์ข้อความลงเพจส่วนตน  โดยระบุว่า  เรียนมิตรสหายทุกท่าน …วันนี้ได้ตั้งกระทู้ถาม รมว.ศึกษาธิการ เรื่องการเปิดเรียนในพื้นที่ไม่มีโรคระบาดให้เป็นปกติได้เมื่อใด วันเดือน ปีใด”

…ยิ่งปล่อยให้เนิ่นนาน ยิ่งเสียโอกาสของผู้เรียน ในการพัฒนาการตามหลักสูตร ส่วนภาคธุรกิจปลดปล่อยหมดแล้ว…ทั้งห้างสรรพสินค้า การบิน ประกอบกับการเปิดเทอมมาจะครบ 1 เดือนแล้วไม่ปรากฎว่ามีการแพร่ระบาดของโควิดในสถานศึกษาแต่อย่างใด

เพราะ

1)ผู้เรียน…เสียโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้ทางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะ วิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิต กระทบต่อการวัดผลประเมินผลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

2)ครูผู้สอน….ต้องเพิ่มภาระในการเตรียมการสอนและการจัดการเรียนการสอนสองเท่า รวมไปถึงการเรียนการสอนทางออนไลน์ที่ยังไม่พร้อม

3)ผู้ปกครอง….ต้องหยุดงานมาเฝ้าลูกหลานตนเอง ขาดรายได้เพื่อการยังชีพ ต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น

ต่อมา นายตวง ได้โพสต์ข้อความอีกครั้งว่า  “ผมตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าจะเปิดเทอมปกติวัน เวลาใด ได้คำตอบยืนยันในสภาแล้วครับว่า ภายในสัปดาห์นี้7 สิงหาคม ครับ ให้เรียนปกติทั่วประเทศครับ  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเตรียมการต่อไป “ 

ก่อนหน้านี้  เมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 นายกวินทร์เกียรติ  นนท์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กพฐ.) ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีเนื้อหาว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ทำให้สถานศึกษาต้องเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.ค.2563 ในหลายรูปแบบตามที่ได้รับการอนุมัติจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด(ศปก.จ.) โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ่าระวังของกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ไปแล้วนั้น 

ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดยังคงไม่คลี่คลาย รัฐบาลยังคงมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนด การเปิดเรียนของสถานศึกษาจึงต้องดำเนินการภายใต้มาตรการดังกล่าว ขณะนี้ปรากฎว่ามีสถานศึกษาบางแห่งได้ทำการเปิดเรียนแบบ On-site 100 % ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และไม่เปนไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) ได้

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดได้ดำเนินการตามมาตรการจนกว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) จะพิจารณาอนุมัติให้สถานศึกษาได้เปิดเรียน On-site เต็มรูปแบบ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการขอผ่อนปรนการเปิดเรียน On-site จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และหากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีมติเป็นประการใด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

 

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2