เลขาธิการ กพฐ.คนใหม่ มอบนโยบายผู้บริหารและบุคลากรสพฐ.มุ่งสนับสนุนคุณภาพโรงเรียน

เลขาธิการ กพฐ.คนใหม่ มอบนโยบายผู้บริหารและบุคลากรสพฐ.มุ่งสนับสนุนคุณภาพโรงเรียน

นายอัมพร พินะสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา นายอัมพร พินะสา เดินทางเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้ร่วมพบปะพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด สพฐ. ที่มาร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สพฐ.1 กระทรวงศึกษาธิการ

นายอัมพร พินะสา ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของ สพฐ. ทั้งในเรื่องของการพัฒนาครู การขาดแคลนอัตรากำลังครู การลดภาระครูเพื่อให้ครูอยู่กับเด็กมากขึ้น โดยจะใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) และแพลตฟอร์ม DEEP เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาครู

ในขณะที่สำนักงานเขตพื้นที่จะมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน และจะไม่ทิ้งโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังคงจำเป็นต้องมีอยู่ เช่น โรงเรียนบนพื้นที่สูง เกาะแก่ง ก็ต้องส่งเสริมให้มีคุณภาพเช่นเดียวกัน ส่วนการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาจะเปลี่ยนจากเดิมที่อิงกับมาตรฐาน มาเป็นอิงกับสมรรถนะของเด็ก เพื่อให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เน้นศักยภาพของเด็กมากกว่าด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ซึ่งขั้นแรกต้องมีการสร้างหลักสูตรแล้วนำไปทดลองใช้ จากนั้นทำการขยายผลแล้วจึงประกาศใช้ต่อไป

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2