เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ “ร่วมเรียนรู้ ทำความเข้าใจ เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนทุนเสมอภาค” ครั้งที่ 3

เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ “ร่วมเรียนรู้ ทำความเข้าใจ เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนทุนเสมอภาค” ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2562 ที่จังหวัดขอนแก่น น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ ประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงศ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ อนุกรรมการกำกับทิศทางการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบเงื่อนไข และนายชาลี จันทร์ทนยิ่งยง กรรมการบริหาร กสศ. ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมงานเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ “ร่วมเรียนรู้ ทำความเข้าใจ เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนทุนเสมอภาค” ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น ก่อนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 

โดยจุดแรกคณะเดินทางลงพื้นที่ไปบ้านของ ​ด.ช.สุรเดช ชาวท่าโขล่ง​ โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ​สังกัด อบจ. ขอนแก่น อายุ 14 ปี กาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปัจจุบันอาศัยอยู่กับพ่อ และย่า อายุ 79 ปี พิการทางสายตา พ่อจึงเป็นผู้หารายได้หลักมาจุนเจือครัวครอบเพียงคนเดียว ซึ่งรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละวันที่มีผู้ว่าจ้าง โดยเฉลี่ยแล้วได้ค่าแรงวันละ 250 – 300 บาท ​ สุรเดชเป็นเด็กขยัน และมีความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ ในทุกวันจะเป็นคนหุงหาอาหาร และทำความสะอาดบ้าน ซักผ้า ให้กับพ่อและย่า บางวันสุรเดชไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะไม่มีเงิน สุรเดชมีความชอบและมีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ มีความใฝ่ฝันอยากประกอบอาชีพเป็นนักเกมเมอร์

จุดที่สอง ด.ช.ภาณุวิชญ์ สุปัด โรงเรียนบ้านโจด สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 ​อายุ 11 ปี กาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นนักเรียนทุนเสมอภาค ปัจจุบันอาศัยอยู่กับยาย อายุ 77 ปี และแม่ ครอบครัวมีสมาชิกที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน 7 คน บ้านตั้งอยู่ใน พื้นที่ราชพัสดุเสียค่าเช่าประมาณปีละ 700 บาท สภาพบ้านมีความทรุดโทรมและไม่ปลอดภัย ด.ช. ภาณุวิชญ์ อาศัยอยู่กับยายเและเรียกยายว่าแม่ ในบางช่วงต้องขาดเรียนเพื่อพายายไปโรงพยาบาลหรือไปทาธุระในตัวเมือง ยายของภานุวิชญ์อยากให้หลานได้เรียนในระดับที่สูงขึ้น ตอนนี้หวังว่าให้เรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนเดิมก็เพียงพอ

จุดสุดท้าย คณะเดินทางไปยังบ้านของ ด.ญ.เจนนี่ ยอดพรม นักเรียนโรงเรียนบ้านวังแคน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 เจนนี่ อายุ 9 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นนักเรียนทุนเสมอภาค ปัจจุบันอาศัยอยู่กับยายทวดอายุ 56 ปี ที่ป่วยเป็นอัมพาตครึ่งท่อนล่าง รายได้หลักมาจากการหาพืชผักพื้นบ้านมาขาย แม่และพ่อของเจนนี่แยกทางกันและต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่ สถาพบ้านที่อยู่อาศัยแออัดเบียดอยู่กันกว่า 10 คน บ้านไม่แข็งแรงหลังรั่วฝนตกลงมาเมื่อไหร่ในบ้านต้องเปียกหมด ตอนนี้ครอบครัวน้องเจนนี่ต้องการหลังคาใหม่ เพื่อกันแดดกันฝน อนาคตเจนนี่ฝันว่าอยากเป็นครูสอนหนังสือ

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กนักเรียนแล้ว ทางคณะทำงานของ กสศ.และสพฐ.ยังได้รับฟังปัญหาจากครอบครัวของเด็กๆเพื่อนำปัญหาไปหารือช่วยเหลือแก้ไขได้อย่างทันที โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกัน สู่การช่วยเหลือเด็กอย่างเร่งด่วนและตรงจุดถึงกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำอย่างเท่าเทียมกันต่อไป

#กสศเปิดประตูสู่โอกาส #เงินอุดหนุน #อปท #สพฐ #ตชด

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2