เรียนฟรีมีอยู่จริง นโยบายประเทศอื่นเป็นยังไง ไทยเรียนรู้อะไรบ้าง

เรียนฟรีมีอยู่จริง นโยบายประเทศอื่นเป็นยังไง ไทยเรียนรู้อะไรบ้าง

เรียนฟรี มีอยู่จริง! แต่ยังไม่ใช่ประเทศไทย ท่ามกลางการชิงคะแนนเสียง เพื่อชิงโอกาสเป็น “รัฐบาลใหม่” ทุกพรรคการเมืองต่างชูนโยบายเรียนฟรี เพื่อบอกว่าเด็กทุกคนจะมีโอกาสทางการศึกษา

ประเทศไทยมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ที่รัฐจัดแพ็กเกจช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย 5 อย่าง ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับเด็กอนุบาลถึง ม.ปลาย ทุกสังกัด มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552

ผ่านมาถึงวันนี้ เรียนฟรีไม่มีจริง แพ็กเกจหลักไม่เพียงพอค่าใช้จ่าย แพ็กเกจเสริมสำหรับดูแลนักเรียนยากจน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ก็ยังให้เฉพาะนักเรียนชั้นประถมกับ ม.ต้น ไม่ตรงชื่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

แต่สำหรับประเทศอื่น ๆ ที่มีนโยบายเรียนฟรีเหมือนเรา เขาทำเพิ่มให้เด็ก ๆ ได้เรียนฟรีจริง คือ ดูแลค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างการให้หนังสือเรียนฟรีแบบไต้หวันและจีน ช่วยค่าเดินทางแบบบรูไน หรือการที่รัฐควบคุมราคาชุดและหนังสือเรียนแบบที่สิงคโปร์ ฯลฯ นโยบายเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่า การเรียนฟรีที่ฟรีจริงนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ค่าเทอม แต่ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจที่มีผลกับการไปโรงเรียนของเด็ก ๆ ด้วย

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รวบรวมข้อเสนอเร่งด่วน นโยบาย “ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการศึกษา” เพื่อเด็กและเยาวชนยากจน 2.5 ล้านคน หลุดพ้นจากวงจรความยากจนข้ามรุ่น

อ่านรายละเอียดข้อเสนอได้ที่ : คลิก

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม