เปิดพื้นที่การศึกษานักเรียนหลังเขื่อน​ ช่วยยกคุณภาพชีวิต หยุดวงจรขาดลา

เปิดพื้นที่การศึกษานักเรียนหลังเขื่อน​ ช่วยยกคุณภาพชีวิต หยุดวงจรขาดลา

ภายหลังการลงนามความร่วมมือ (MOU)ระหว่าง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือนักเรียนทุนเสมอภาค ปัจจุบันเงินก้อนแรกได้ส่งต่อถึงมือเด็กและโรงเรียนในสังกัด ตชด.ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเป็นที่เรียบร้อย

จ.ส.ต.สมบัติ แก้วสะอาด คุณครูจากโรงเรียน ตชด. บ้านปิล๊อกคี่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เล่าให้ฟังว่า จากนักเรียนทั้งหมด 237 คน มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข รอบนี้ จำนวน 87 คน ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่ง​มอบเงินดังกล่าวให้กับนักเรียนแล้ว

นอกจากนี้ ​อีกส่วนหนึ่งที่ให้กับสถานศึกษา ทางโรงเรียนก็จะนำมาจัดพัฒนาทักษะอาชีพผ่านโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเปิดสอนเรื่องการปลูกพืชสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้เลี้ยงชีพ อีกทั้งโดยเด็กจะได้ลงมือปลูกผักด้วยตัวเอง และสามารถนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารรับประทานด้วย ​

“เงินสนับสนุนจาก กสศ. ที่ได้รับครั้งนี้ถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก สามารถช่วยทำให้เด็ก ๆ เด็กสบายขึ้น ได้กลับมาเรียนหนังสือกันมากขึ้น เพราะโรงเรียนของเราอยู่หลังเขื่อน ไกลจากตัวอำเภอ เด็กที่นี่มีฐานะยากจน พื้นที่นี้ก็เป็นของอุทยานมีพื้นที่ทำกินบ้างแต่ไม่เยอะ อุทยานแบ่งพื้นที่ให้ชาวบ้านก็ได้แค่ปลูกข้าวไว้กินเองไม่มีรายได้“ จ.ส.ต.สมบัติระบุ

จ.ส.ต.สมบัติ อธิบายอีกว่า เงินที่เด็กได้รับจะช่วยทำให้เขาได้กินดีอยู่ดีและมาเรียนมากขึ้น เพราะเดิมทีมีเด็กบางคนที่ต้องหยุดเรียนเพื่อไปช่วยผู้ปกครองทำงานหารายได้ การมีทุนนี้ก็จะช่วยให้ได้หยุดเรียนน้อยลงเพราะมีเกณฑ์มากำหนดเรื่องการขาดเรียน และเด็กที่นี่ก็ยังรักการเรียน

“เงินตรงนี้มันจะช่วยทุกอย่างแบบเป็นลูกโซ่ เพราะเมื่อเด็กมีเงินเขาก็จะได้กินอาหารดีๆ เนื่องจากปกติเด็กที่นี่จะอยู่กันลำบาก บางคนขาดสารอาหาร เมื่อมีเงินก็ยังช่วยให้เขาไม่ต้องช่วยพ่อแม่ทำงาน มาเรียนครบ ไม่ต้องหยุดเรียนก็เรียนทันตามเพื่อน ผลการเรียนก็ดีขึ้นตามไปด้วย” จ.ส.ต.สมบัติ ยืนยันผลของเงินทุน

นอกจากนี้ ในส่วนของโรงเรียน ตชด. จะเป็นการเรียนฟรี​ ทั้งค่าเรียน ค่าชุดนักเรียนที่จะได้รับปีละ 1 ชุด หนังสือฟรี เงินอุดหนุนพันหนี่งที่เด็กได้รับก็อาจจะมาใช้สำหรับซื้ออุปกรณ์การเรียนที่ได้ไม่ครบ เช่นชุดเลขาคณิต อุปกรณ์ลูกเสือ เนตรนารี รองเท้าผ้าใบ ฯลฯ

“เชื่อว่าทุนที่เด็กๆได้รับจะทำให้พวกเขาสามารถเรียนหนังสือได้ไปจนจบ ป.6 ซึ่งก่อนที่จะมอบเงินให้เด็กเราก็เรียกผู้ปกครองและนักเรียนมาอธิบายให้ฟังว่าให้ใช้เงินเหล่านี้สำหรับการซื้ออาหารดำรงชีพ อุปกรณ์การเรียน ไม่ใช่ไปซื้อในสิ่งของที่ไม่จำเป็น ดังนั้นเงินตรงนี้น่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี”​ จ.ส.ต.สมบัติย้ำหลักการใช้เงิน

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2