เปิดปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน ลดจดหมายลาครู

เปิดปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน ลดจดหมายลาครู

ตลอดเดือนกรกฏาคม มีครูจำนวนกว่า 4 แสนคน ในสังกัด สพฐ. อปท.และตชด. ต่างลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนบ้านเด็กๆนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ไม่ว่าจะล่องเรือ ขึ้นเขา ข้ามเกาะ เข้าป่า ฯลฯ ทั้งหมดมีเพียงเป้าหมายเดียวต้องการหยุดปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาให้ลดน้อยลงมากที่สุด

ชนิกานต์ แสงดี ครูโรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) จังหวัดอุตรดิตถ์ วันนี้ครูชนิกานต์ได้ไปเยี่ยมบ้านเด็กๆที่อาศัยอยู่ในเรือนแพริมลำน้ำน่าน เขื่อนสิริกิติ์ หลังพบปัญหาเด็กเรือนแพลำน้ำน่านส่วนหนึ่งประสบปัญหาเรียนไม่จบ บางช่วงหยุดเรียนไปล่องแพหาปลา ช่วยครอบครัวหารายได้สุดท้ายเด็กกลุ่มนี้เลิกเรียนไปในที่สุด

ครอบครัวของเด็กชายบอย (นามสมมติ) คนนี้อาศัยอยู่ที่บ้านพักแพริมน้ำมาตั้งแต่รุ่นปู่ยาวนานหลายสิบปีแล้ว ประกอบอาชีพประมงหาปลาในเขื่อนฯ เรื่องฐานะทางครอบครัวของน้องบอยค่อนข้างยากจน รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 2,000 บาทต่อเดือน การสัญจรที่นี่ถนนยังตัดไปไม่ถึง ช่วงวันหยุดมักออกไปช่วยครอบครัวหาปลาอยู่เป็นประจำ ในบางครั้งยังขาดเรียนไปบ้าง ส่วนปลาที่หามาได้จะนำไปขายแถวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

“ทุกวันเวลาไปโรงเรียนน้องบอยต้องเดินทางถึง 3 ต่อ ทั้งนั่งเรือ ต่อรถมอเตอร์ไซต์ และต่อรถไปยังโรงเรียน ยิ่งช่วงนี้เป็นหน้าฝน บางวันอากาศไม่เป็นใจฝนตกหนัก ตลิ่งพัง ส่งผลทำให้เรือไม่สามารถเข้าเทียบฝั่งไม่ได้ เด็ก ๆ นักเรียนหลายคน รวมถึงน้องบอยก็จะไม่ได้ไปโรงเรียนตามความตั้งใจ”

ครูชนิกานต์ เล่าด้วยว่า ต้องชื่นชมคุณแม่ของน้องบอยที่ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหน ก็ยืนยันจะสนับสนุนให้ลูกเรียนให้สูงที่สุด เพราะไม่อยากให้ลูกมีชีวิตที่ยากลำบาก ที่สำคัญยังเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวที่พ่อแม่รักและห่วงที่สุด แม้น้องจะเป็นเด็กพิเศษ ที่มีปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนชั้น ป. 5 แต่ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ เทียบเท่าชั้น ป.2 บุคลิกภาพขี้อาย หัวอ่อน แต่เป็นคนมีน้ำใจ คอยช่วยเหลือครูและเพื่อนๆอยู่เสมอจนเป็นที่รักของเพื่อนและครูอาจาร์ยของโรงเรียน เด็กคนนี้ตั้งใจอยากเรียนให้จบสูงๆแต่ส่วนใหญ่เด็กละแวกแพริมน้ำใกล้เคียงกันจบแค่ ม.3 เท่านั้น ส่วนใหญ่ขาดโอกาสทางการศึกษา

“เวลาเราลงเยี่ยมบ้าน ทำให้เรารู้จัก เข้าใจเด็กมากขึ้น เมื่อเจอปัญหาก็จะได้แก้ไขให้ถูกจุด หากเจอกรณีเร่งด่วน ก็จะรายงานผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อระดมความช่วยเหลือเด็ก ๆ ได้ทันท่วงที แม้แต่วัดในชุมชน หลวงพ่อวันหาดล้าเหนือ ท่านก็ร่วมแบ่งสรรปันส่วนเครื่องอุปโภค บริโภค เรียกว่าใครทำอะไรได้ ช่วยอะไรได้ ก็จะไม่รีรอ เพราะทุกวินาทีคือ อนาคต คือโอกาสชีวิตของเด็ก ๆ ทุกคน” ครูชนิกานต์ เล่าเรื่องราวระหว่างลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2