อย่าไปท้อกับระบบการศึกษา แต่ให้ทำเล็ก ๆ มีคุณภาพ ห้องเรียนเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตัวของครูเอง”

อย่าไปท้อกับระบบการศึกษา แต่ให้ทำเล็ก ๆ มีคุณภาพ ห้องเรียนเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตัวของครูเอง”

“อย่าไปท้อกับระบบการศึกษา แต่ให้ทำเล็ก ๆ มีคุณภาพ
ห้องเรียนเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตัวของครูเอง”

ผมอยากเป็นครู ตั้งแต่ ม. 3 เพราะผมมี ‘ครูที่ดี’ เป็น ‘แรงบันดาลใจ’
แต่เมื่อผมมาเป็นครู….
‘ห้องเรียนในความเป็นจริง แตกต่างจากห้องเรียนในฝันมาก’

สภาพที่นักเรียนไม่อยากเรียน เบื่อ เซ็ง ขี้เกียจ
แล้วแต่ละห้องยังมีตัวตนที่หลากหลาย แตกต่างกันออกไป
ห้องนึงชอบลักษณะการสอนแบบนี้ อีกห้องดันชอบอีกแบบ

มันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆ เลย
ในการออกแบบการสอนเพื่อให้ตอบโจทย์นักเรียน

ผมเริ่มด้วยการ…ทดสอบพวกเขาก่อน
ด้วยการสอนแบบบรรยาย สังเกตว่าเขารู้สึกอย่างไร
พบว่า..ห้อง A ห้อง B ชอบ แต่ห้อง C ไม่ชอบ
ต่อมา…ผมเลยลองใช้ ‘เกม’ ในรูปแบบ ‘บอร์ดเกม’ ในการสอน
พบว่า..ห้อง A B และ C ชอบเหมือนกันทุกห้อง

ผมเรียนรู้มาตามกระบวนการ 3 PBL
โดยเมื่อได้มาเป็นครูฝึกสอนแล้วยึดหลัก Game Based Learning
เพราะทดลองใช้กับเด็กเเล้วเขาชอบ เด็กรุ่นใหม่จะชอบการเรียนรู้แบบเกม

ผมเลยได้ออกแบบบอร์ดเกมการเรียนรู้ขึ้น ซึ่งก่อนที่จะนำไปใช้กับเด็
ผมเอาไปทดลองใช้กับเพื่อนนิสิตฝึกสอนด้วยกันก่อน
เป็นการ PLC กับเพื่อนครู เพื่อนรู้สึกสนุก และอยากลองทำบ้าง
เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาห้องเรียน

ถ้าใช้เกมในการสอน จะทำให้ได้เนื้อหาน้อยลง แต่พวกเขาสนุก!!!
เรื่องเนื้อหาเราค่อยไปเสริมในส่วนอื่น
เพราะเนื้อหาความรู้มีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด
เกมจะเป็นตัวกระตุ้นให้พวกเขาอยากเรียนรู้มากขึ้น

โดยส่วนตัวอยากจะสื่อสารกับเพื่อนครูรุ่นใหม่ว่า…
“อย่าไปท้อกับระบบการศึกษา แต่ให้ทำเล็ก ๆ มีคุณภาพ
ห้องเรียนเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตัวของครูเอง
ครูเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของเด็ก ๆ
สอนแบบไหนก็ได้แต่ให้เด็ก ๆ มีรอยยิ้ม ฝึกการคิด เเละเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ครู คือคำตอบ”

 


ครูแสน
ธีระวุฒิ ศรีมังคละ
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
Saen Mahasarakham

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2