อย่าไปท้อกับระบบการศึกษา แต่ให้ทำเล็ก ๆ มีคุณภาพ ห้องเรียนเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตัวของครูเอง”

อย่าไปท้อกับระบบการศึกษา แต่ให้ทำเล็ก ๆ มีคุณภาพ ห้องเรียนเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตัวของครูเอง”

“อย่าไปท้อกับระบบการศึกษา แต่ให้ทำเล็ก ๆ มีคุณภาพ
ห้องเรียนเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตัวของครูเอง”

ผมอยากเป็นครู ตั้งแต่ ม. 3 เพราะผมมี ‘ครูที่ดี’ เป็น ‘แรงบันดาลใจ’
แต่เมื่อผมมาเป็นครู….
‘ห้องเรียนในความเป็นจริง แตกต่างจากห้องเรียนในฝันมาก’

สภาพที่นักเรียนไม่อยากเรียน เบื่อ เซ็ง ขี้เกียจ
แล้วแต่ละห้องยังมีตัวตนที่หลากหลาย แตกต่างกันออกไป
ห้องนึงชอบลักษณะการสอนแบบนี้ อีกห้องดันชอบอีกแบบ

มันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆ เลย
ในการออกแบบการสอนเพื่อให้ตอบโจทย์นักเรียน

ผมเริ่มด้วยการ…ทดสอบพวกเขาก่อน
ด้วยการสอนแบบบรรยาย สังเกตว่าเขารู้สึกอย่างไร
พบว่า..ห้อง A ห้อง B ชอบ แต่ห้อง C ไม่ชอบ
ต่อมา…ผมเลยลองใช้ ‘เกม’ ในรูปแบบ ‘บอร์ดเกม’ ในการสอน
พบว่า..ห้อง A B และ C ชอบเหมือนกันทุกห้อง

ผมเรียนรู้มาตามกระบวนการ 3 PBL
โดยเมื่อได้มาเป็นครูฝึกสอนแล้วยึดหลัก Game Based Learning
เพราะทดลองใช้กับเด็กเเล้วเขาชอบ เด็กรุ่นใหม่จะชอบการเรียนรู้แบบเกม

ผมเลยได้ออกแบบบอร์ดเกมการเรียนรู้ขึ้น ซึ่งก่อนที่จะนำไปใช้กับเด็
ผมเอาไปทดลองใช้กับเพื่อนนิสิตฝึกสอนด้วยกันก่อน
เป็นการ PLC กับเพื่อนครู เพื่อนรู้สึกสนุก และอยากลองทำบ้าง
เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาห้องเรียน

ถ้าใช้เกมในการสอน จะทำให้ได้เนื้อหาน้อยลง แต่พวกเขาสนุก!!!
เรื่องเนื้อหาเราค่อยไปเสริมในส่วนอื่น
เพราะเนื้อหาความรู้มีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด
เกมจะเป็นตัวกระตุ้นให้พวกเขาอยากเรียนรู้มากขึ้น

โดยส่วนตัวอยากจะสื่อสารกับเพื่อนครูรุ่นใหม่ว่า…
“อย่าไปท้อกับระบบการศึกษา แต่ให้ทำเล็ก ๆ มีคุณภาพ
ห้องเรียนเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตัวของครูเอง
ครูเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของเด็ก ๆ
สอนแบบไหนก็ได้แต่ให้เด็ก ๆ มีรอยยิ้ม ฝึกการคิด เเละเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ครู คือคำตอบ”

 


ครูแสน
ธีระวุฒิ ศรีมังคละ
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
Saen Mahasarakham