งาน “ร่วมเวทีปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต” 14-15 กันยายน 2562

งาน “ร่วมเวทีปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต” 14-15 กันยายน 2562

“People need to search for the opportunity not to wait for the opportunity come to us.”

คำกล่าวภาษาอังกฤษ สำเนียงชัดเจน ที่สื่อความหมายถึงการได้รับโอกาส ของ น้องกระแต หรือ นางสาว สิใจ สาธิมา นักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปวส.ปี 1 สาขาวิชาการโรงแรม ถูกถ่ายทอดออกมาในงาน “ร่วมเวทีปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต ของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ครั้งที่ 6” ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ จ.อํานาจเจริญ

สำเนียงที่ชัดเจน และท่าที่มั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของน้องกระแต ดึงดูดให้ ทุกคนในห้องประชุม และ เพื่อนนักเรียนทุนในเขตภาคอีสานจำนวน 184 คน ที่มาร่วมงาน ให้ความสนใจ และ ประทับใจในตัวเธอเป็นอย่างมาก

น้องกระแต เปิดใจเล่าว่า ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่เธอชื่นชอบมากที่สุด และ เธอมีความฝันว่า ว่าในอนาคต อยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ

“หนูเคยพลาดโอกาสการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ เพราะไม่มีเงินไปยื่นรายงานตัว ตอนนั้นหนูไม่รู้จะทำอย่างไร จะไปทำงานแล้วกลับมาสอบเรียนใหม่ดีไหม หนูพยายามทำทุกทาง ปรึกษาคุณครู จนสุดท้าย คุณครูบอกว่า มีทุนของ กสศ. หนูก็ทำตามขั้นตอน จนได้โอกาสเรียนหนังสือ หนูขอบคุณ กสศ. มากๆ ค่ะ และหนูจะใช้โอกาสนี้ ก้าวไปสู่เส้นทางฝัน จะทำให้ดีที่สุด เพราะหนูเชื่อมาตลอดว่า คนเราอย่ารอให้โอกาสเข้ามา เราต้องเป็นคนแสวงหา และ อย่ายอมแพ้กับอุปสรรค” น้องกระแต วาดหวัง

ก่อนหน้านี้ น้องกระแตเคยสอบติดคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แต่ไม่มีสตางค์จ่ายค่าแรกเข้า ทุน กสศ. ที่เธอรับได้มา จึงเป็นโอกาส ที่จะทำให้เธอได้เรียนหนังสือเหมือนเพื่อนคนอื่นๆ โดยเธอเลือกเรียนสาขาการโรงแรม เพราะชื่นชอบภาษาอังกฤษ อยากเรียนภาษาอังกฤษ พร้อมกันนี้ยังมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมคอร์สภาษาอังกฤษ ที่ทาง กสศ. สนับสนุนให้วิทยาลัยจัดขึ้น จึงทำให้วันนี้เธอสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

สำหรับงาน “ร่วมเวทีปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต” ครั้งนี้จัดขึ้นให้นักเรียนทุน ได้มาพบปะสานสัมพันธ์ สร้างฝันสู่เส้นทางสายอาชีพ และ ร่วมทำกิจกรรมปลุกแรงบันดาลใจจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2