รายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเรื่องการศึกษา

รายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเรื่องการศึกษา

วันนี้ 15 ก.พ. 62 เวลา 20.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในรายการรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ถึงเรื่องการศึกษา ตอนหนึ่งว่า ขอนำเสนอผลการดำเนินงานของรัฐบาลนี้ ผ่านโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแล “ทรัพยากรของชาติ” ได้แก่ (1) กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ในการที่จะดูแล “ทรัพยากรมนุษย์” ของเราเป็นการขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในแต่ละปี มีเด็กไทยมากกว่า 670,000 คน หลุดออกจากระบบการศึกษา เพียงเพราะความยากจนพร้อมนำเสนอวิดีทัศน์แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยแนวทางเสมอภาค

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2562เยาวชนที่สนใจ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
รายชื่อสถาบันสายอาชีพที่ร่วมโครงการและสาขาที่เปิดรับได้ที่เว็บไซต์ :  www.eef.or.th