บ่มเพาะประสบการณ์ ข้ามผ่านอุปสรรค ปลุกพลัง นศ.ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

บ่มเพาะประสบการณ์ ข้ามผ่านอุปสรรค ปลุกพลัง นศ.ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

แววตาที่มุ่งมั่น ส่งเสียงปลุกพลังอีกครั้ง ในงาน ‘ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง’ เวทีที่ 8 ซึ่งจัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ในวันที่ 28-29 กันยายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล โดยมี 3 วิทยาลัยเข้าร่วม ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนสตูล วิทยาลัยชุมชนยะลา และวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน(สวชช.)ได้กล่าวกับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงทุกคนว่า อยากให้กำลังใจและขอบคุณคณะทำงานและเด็กทุนนวัตกรรมฯ ทุกคน ที่ร่วมทางกันมาจนถึงวันนี้ อยากให้ทุกคนตระหนักว่า ทุนนี้เป็นทุนที่มีความพิเศษ เนื่องจากเด็กทุนฯ ต้องผ่านขั้นตอนการเฟ้นหาเพื่อเข้าสู่กระบวนการดูแลในระยะยาวโดยคณะทำงานหลายฝ่าย

ทุนนี้ถูกออกแบบสำหรับคนที่มีความจำเป็นและมีใจรักในการเรียน เพื่อสร้างอาชีพสำหรับชีวิตในก้าวย่างถัดไป การดูแลในระยะยาวจึงหมายถึงปลายทางของทุน ที่จะช่วยประคับประคองให้ทุกคนเรียนจบและมีงานทำในอนาคต ดังนั้น ตลอดเส้นทางจึงมีที่ปรึกษาเฉพาะทางหลายฝ่ายคอยดูแลเด็กให้ผ่านพ้นอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการศึกษา และการใช้ชีวิต ขณะเดียวกันเด็กทุนทุกคนต้องคำนึงว่าทุนที่ได้รับคืองบประมาณแผ่นดิน อันเป็นสิ่งที่มีค่า ต้องนำไปใช้อย่างบริสุทธิ์ และจุดมุ่งหมายของทุนคือเพื่อให้ทุกคนได้เรียนจบ ได้มีงานทำ เมื่อได้รับสิทธิ์เป็นเด็กทุนแล้วจึงต้องไปต่อให้สุด เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

ชีวิตวัยเรียนเป็นช่วงเวลาบ่มเพาะประสบการณ์ ต้องพานพบอุปสรรคมากมาย เมื่อใดที่หาทางออกไม่ได้จึงควรเข้าหาผู้ใหญ่ ขอคำปรึกษาหาทางออก ขณะที่ระหว่างเส้นทางการศึกษาบางครั้งอาจเกิดความหวั่นไหวไม่มั่นใจกับอนาคต กับวิชาที่เลือกเรียน เหล่านี้เป็นความคิดที่ผ่านมาชั่วครั้งคราว อยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งเร่งด่วนตัดสินใจ ให้นึกถึงอาจารย์ที่ปรึกษา คุยกับท่านทุกครั้งก่อนตัดสินใจในทุกเรื่องที่สำคัญ นั่นเป็นระบบที่ออกแบบเอาไว้สำหรับนักศึกษาทุนฯ

อีกประการหนึ่งคือ ชีวิตไม่ได้มีแค่การเรียนเพียงอย่างเดียว ยังมีโลกภายนอกอีกมากที่เราต้องทำความรู้จัก เพื่อเตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยทำงาน เราต้องสร้างทักษะทางสังคม มีมนุษย์สัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ให้เป็น เพราะการทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องสำคัญ ในอนาคตเราต้องเจอเพื่อนร่วมงานที่มาจากหลากหลายพื้นเพ หลากวัย มีทั้งคนที่อายุมากกว่า น้อยกว่า และรุ่นเดียวกันปะปนกันไป

ดร.สิริกร ย้ำอีกว่า ปัจจัยสู่ความสำเร็จทั้งการเรียนและงานอาชีพคือ หัวใจที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ออุปสรรค และความใฝ่รู้ที่ไม่สิ้นสุด ขอให้น้อง ๆ ทุกคนอย่าท้อถอย อย่าหยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ครูทุกคนจะคอยอยู่ที่นี่ิเพื่อให้คำปรึกษาจนถึงวันที่ทุกคนเดินไปถึงปลายทางความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาอีกเกือบ 3 ปีต่อจากนี้ ขอให้ทุกคนขยัน ได้มีเพื่อนใหม่ เก็บเกี่ยวความรู้ ตักตวงประสบการณ์เอาไว้ให้ได้มากที่สุด ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน มีคุณค่า และขอให้จดจำไว้ว่าชีวิตในโรงเรียนเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ดีที่สุดในชีวิต เมื่อก้าวไปสู่วัยทำงานแล้ว วันเวลาเหล่านี้จะไม่ย้อนกลับมาอีก

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2