นักเรียนมีพฤติกรรมก่อกวนห้องเรียน ทำยังไงได้บ้าง?

นักเรียนมีพฤติกรรมก่อกวนห้องเรียน ทำยังไงได้บ้าง?

นักเรียนบางคนอาจจะรับรู้ได้ดีผ่านการมองเห็น มากกว่าการได้ยิน
หรือบางทีนักเรียนแค่อาจจะลืม ที่ครูเพิ่งพูดเตือนไปหยกๆ

บัตรพฤติกรรม
คือการที่เดินไปหานักเรียนและหย่อนบัตรไว้บนโต๊ะ โดยไม่พูดอะไร ถ้าสอนอยู่ก็สอนต่อไป และยืนใกล้ๆ 2-3 วินาที
ส่วนใหญ่นักเรียนจะหยุดพฤติกรรมนั้น ในบัตรจะมีข้อความเชิงบวกให้เด็กได้ทบทวนถึงพฤติกรรมตน

หลังจบคาบค่อยเก็บบัตรคืน เวลาเก็บบัตรให้ขอบใจนักเรียนที่หยุดทำพฤติกรรมเหล่านั้น และใช้เวลานั้นพูดคุย ทำความเข้าใจกัน ว่าสิ่งที่ตนทำส่งผลกระทบต่อห้องเรียนอย่างไร

ส่วนตัวครูทบทวนวิธีการสอนของตนเอง ว่าจะพัฒนาห้องเรียนให้ดีขึ้นอย่างไรได้อีกบ้าง นักเรียนเรียนรู้และพัฒนา ครูก็เช่นกัน 

สำหรับปัญหานี้ ลูกเพจมีวิธีการจัดการยังไงกันบ้าง
มาแบ่งปันกันหน่อยค่า 😊

ดาวน์โหลดบัตรพฤติกรรมได้ที่นี่
https://inskru.com/idea/-LnA_X8NYVWnEA2F3JpQ
บัตร Reflect พฤติกรรม
https://inskru.com/idea/-LmnVN6r5CUmGZqBSgE8
เทคนิคมอบหน้าที่พิเศษให้เด็กก่อกวน
https://inskru.com/idea/-LVZDZfQUoLzEMwyLoaE

วิธีนี้นำมาจากหนังสือ ครูประณีตนอกกรอบ
กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
#inscomic #ก่อกวน

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2