ถอดรหัสเก่ง 3 ด้านกับ SCG คุณสมบัติสายอาชีพชั้นสูงที่ภาคธุรกิจต้องการ

ถอดรหัสเก่ง 3 ด้านกับ SCG คุณสมบัติสายอาชีพชั้นสูงที่ภาคธุรกิจต้องการ

หนึ่งในไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาทุนกสศ. ของเวทีปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-สิงห์บุรี คือ ช่วงเวลาที่คุณบัณฑิต ปัตทวีคงคา บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด สํานักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) บอกเล่าถึงความคาดหวังของภาคธุรกิจกับการจ้างงานสายอาชีพชั้นสูง ในฐานะที่เป็นทั้งรุ่นพี่ และในมิติของนายจ้าง

คุณบัณฑิตชี้ว่า 60%ของผู้ปฏิบัติงานของเอสซีจี มาจากคนปวส. พวกเขาเหล่านี้คือคนทำงานตัวจริง ที่คอยดูแลโรงงานตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เอสซีจีเข้มแข็งและยืนหยัดมาได้มากกว่า 100 ปี สิ่งสำคัญที่องค์กรมองหาจากคนปวส. คือ Passion ที่ทำให้มุ่งมั่นมีเป้าหมายในชีวิต การเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้ พัฒนาตัวเองตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
“ผมอยากให้น้อง ๆ มี 3 เก่ง ได้แก่ เก่งเรียน เก่งงาน เก่งคน”

ดังนี้

1.เก่งเรียน ถ้าได้เกรดต่ำกว่า 2.75 ในมุมมองบริษัทชั้นนำของไทย แสดงว่าไม่รับผิดชอบในการเรียน
2.เก่งงาน เราสอนได้
3.เก่งคน ต้องพูดกับคนอื่นรู้เรื่อง ทำงานเป็นทีม เก่งคนเดียวไม่ได้

สิ่งที่เราสัมภาษณ์เวลาสมัครงานคือ เคยทำกิจกรรมหรือไม่ ? เคยสร้างนวัตกรรมในขณะทีเรียนหรือไม่ ? ทำงานร่วมกับคนอื่นได้หรือไม่ ?

คำถามที่สองที่จะต้องเจอ คือน้อง ๆ ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นคนเก่ง เราอยากเห็น “การเป็นตัวของตัวเอง” ความมั่นใจ กล้าพูด กล้าทำ กล้าคิด ที่เอสซีจีเราสอนคนให้เถียง ให้ลูกน้องเถียง เพราะการเถึยงเป็นเหมือนการแลกเปลี่ยนความคิด สิ่งนี้เป็นเหมือนอาวุธ คนที่เป็นหัวหน้า ต้องรู้จักแก้ปัญหาเป็น ในอีก 5 ปีข้างหน้า เราหวังว่าจะทำงานร่วมกันกับน้อง ๆ”