ถอดรหัสเก่ง 3 ด้านกับ SCG คุณสมบัติสายอาชีพชั้นสูงที่ภาคธุรกิจต้องการ

ถอดรหัสเก่ง 3 ด้านกับ SCG คุณสมบัติสายอาชีพชั้นสูงที่ภาคธุรกิจต้องการ

หนึ่งในไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาทุนกสศ. ของเวทีปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-สิงห์บุรี คือ ช่วงเวลาที่คุณบัณฑิต ปัตทวีคงคา บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด สํานักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) บอกเล่าถึงความคาดหวังของภาคธุรกิจกับการจ้างงานสายอาชีพชั้นสูง ในฐานะที่เป็นทั้งรุ่นพี่ และในมิติของนายจ้าง

คุณบัณฑิตชี้ว่า 60%ของผู้ปฏิบัติงานของเอสซีจี มาจากคนปวส. พวกเขาเหล่านี้คือคนทำงานตัวจริง ที่คอยดูแลโรงงานตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เอสซีจีเข้มแข็งและยืนหยัดมาได้มากกว่า 100 ปี สิ่งสำคัญที่องค์กรมองหาจากคนปวส. คือ Passion ที่ทำให้มุ่งมั่นมีเป้าหมายในชีวิต การเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้ พัฒนาตัวเองตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
“ผมอยากให้น้อง ๆ มี 3 เก่ง ได้แก่ เก่งเรียน เก่งงาน เก่งคน”

ดังนี้

1.เก่งเรียน ถ้าได้เกรดต่ำกว่า 2.75 ในมุมมองบริษัทชั้นนำของไทย แสดงว่าไม่รับผิดชอบในการเรียน
2.เก่งงาน เราสอนได้
3.เก่งคน ต้องพูดกับคนอื่นรู้เรื่อง ทำงานเป็นทีม เก่งคนเดียวไม่ได้

สิ่งที่เราสัมภาษณ์เวลาสมัครงานคือ เคยทำกิจกรรมหรือไม่ ? เคยสร้างนวัตกรรมในขณะทีเรียนหรือไม่ ? ทำงานร่วมกับคนอื่นได้หรือไม่ ?

คำถามที่สองที่จะต้องเจอ คือน้อง ๆ ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นคนเก่ง เราอยากเห็น “การเป็นตัวของตัวเอง” ความมั่นใจ กล้าพูด กล้าทำ กล้าคิด ที่เอสซีจีเราสอนคนให้เถียง ให้ลูกน้องเถียง เพราะการเถึยงเป็นเหมือนการแลกเปลี่ยนความคิด สิ่งนี้เป็นเหมือนอาวุธ คนที่เป็นหัวหน้า ต้องรู้จักแก้ปัญหาเป็น ในอีก 5 ปีข้างหน้า เราหวังว่าจะทำงานร่วมกันกับน้อง ๆ”

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2