ถอดบทเรียนจัดสรรเงินอุดหนุน ฯ เพิ่มศักยภาพช่วยเด็ก

ถอดบทเรียนจัดสรรเงินอุดหนุน ฯ เพิ่มศักยภาพช่วยเด็ก

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนทั่วประเทศร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และระดมแผนการช่วยเหลือคัดกรองเด็กอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ เมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่ห้องเซฟไฟร์ 112 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

นางสาวชูสะอาด กันธรส ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินอุดหนุนขาดแคลนทุนทรัพย์ กล่าวว่า สพฐ.เป็นหน่วยจัดการศึกษาแรกของประเทศไทย ที่ปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแก่นักเรียนยากจนที่สุดในระบบการศึกษากว่า 600,000 คน เป็นนักเรียนยากจนพิเศษ ที่ กสศ. ผู้มีบทบาทตรงในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อช่วยให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ได้รับเงินอุดหนุนเป็นปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนเพิ่มขึ้น

“ความสำคัญในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ มุ่งเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน กระบวนการดำเนินงาน การคัดกรอง การับรอง ขั้นตอนการจ่ายเงิน และการติดตามเพื่อให้ กสศ. และ สพฐ.นำไปพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2562” นางสาวชูสะอาด กล่าว

นางสาวชูสะอาด กล่าวว่า ดังนั้นหัวใจสำคัญคือโอกาสที่ครูทุกคนที่ได้มาร่วมได้ให้คำแนะนำ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้น สู่เป้าหมายปลายทางเด็กที่รอความช่วยเหลือ และได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากทุกคน

#กสศเปิดประตูสู่โอกาส #เงินอุดหนุนเด็ก #สพฐ#ลดเหลื่อมล้ำ