ความคุ้มค่าทุนนักเรียนเสมอภาค งอกเงยช่วยเด็กเรียนต่อเนื่อง หยุดปัญหาเด็กหาย

ความคุ้มค่าทุนนักเรียนเสมอภาค งอกเงยช่วยเด็กเรียนต่อเนื่อง หยุดปัญหาเด็กหาย

โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอราว 80 กิโลเมตร อยู่ชายขอบจังหวัดติดกับ จ.นครศรีธรรมราช มีนักเรียนทั้งสิ้น 148 คน ซี่งในจำนวนนี้ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือนักเรียนทุนเสมอภาค จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวน​ 16 คน ในเทอมที่แล้ว และเพิ่มเป็น 30 คนในเทอมนี้เนื่องจากเพิ่มกลุ่มเด็กอนุบาลและมีการคัดกรองใหม่ในส่วนของนักเรียนชั้น ป.4

​จินดาพร เรืองรักษ์ คุณครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ระบุว่า เงินอุดหนุนที่เด็กได้รับจาก กสศ. สามารถช่วยเหลือให้เด็กสามารถเรียนหนังสือและใช้ชีวิตได้ดีขึ้น เพราะเด็กบางคนครอบครัวฐานะไม่ดี บางคนต้องหยุดเรียนเพื่อไปช่วยผู้ปกครองทำงานหารายได้ บางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ต้องไปช่วยพ่อเฒ่าเก็บยางก่อนที่จะมาเรียนหนังสือแต่พอสายแล้วกลัวเพื่อนล้อก็ไม่กล้ามาโรงเรียน

“เงินที่ได้สามารถแบ่งเบาภาระทางบ้านไปได้เยอะมาก เดี๋ยวนี้เด็กไม่ขาดเรียนหรือขาดเรียนน้อยมาก บางวันฝนตกหนักเด็กก็ยังมาเรียน ไม่จำเป็นต้องหยุดไปช่วยผู้ปกครองทำงานเหมือนแต่ก่อนจะมีก็นานๆ ครั้งที่หยุดเพราะเหตุจำเป็นจริงๆ เงิน 800 บาทอาจจะดูไม่เยอะแต่บางครอบครัวที่ขัดสนจริงๆ ก็เป็นเงินที่สำคัญเป็นค่ากับข้าวทำให้พวกเขากลับสามารถมาเรียนหนังสือได้” ครูจินดาพรยันความคุ้มค่าของทุน

จินดาพร ระบุว่า อีกด้านหนึ่งทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อนำผักที่ได้มาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนและยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งในเทอมหน้าเตรียมที่จะขยายเพิ่มการปลูกผักสวนครัวอื่น ๆ รวมทั้งเพาะถั่วงอกในส่วนของเด็กอนุบาล ที่เด็กๆ ก็สามารถทำได้ไม่ยาก​

“จากเด็กที่ได้ทุนทุกคนก็มาเรียนกันครบ ผลการเรียนดีขึ้น ความประพฤติดีขึ้น เราพูดให้เขาตระหนักว่า ได้ทุนนี้มาด้วยเหตุผลอะไร เมื่อเขาให้ทุนเราก็ต้องทำตัวน่ารักเป็นเด็กดี พยายามปลูกฝังเขาให้เป็นคนดี ซึ่งเชื่อว่าทุนที่ได้จะทำให้เด็กมีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น แต่เมื่อมองลึกๆ เราก็ยังเห็นปัญหาเด็กบางคนจบป.6 โอกาสที่ได้เรียนต่อก็ดูริบหรี่ เราก็พยายามซัพพอร์ตช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยให้ได้มากที่สุด”

นอกจากนี้ ​ครูกับผู้ปกครองมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น มีปัญหาก็สามารถพูดคุยกันได้ทันที เด็กขาดเรียนหรือมีปัญหาอะไรเราก็สามารถติดต่อผู้ปกครองได้เร่งด่วน หรือผู้ปกครองอยากรู้อะไรก็ถามครูได้เลย ส่วนคำถามว่าเงินอุดหนุนหรือทุนนักเรียนเสมอภาคที่ได้นั้นสำคัญแค่ไหน มันไม่ได้ช่วยแค่ตัวเด็ก แต่ยังช่วยไปถึงครอบครัวเด็กด้วย

ครูจินดาพร ย้ำว่า รู้สึกดีใจอยากให้มีโครงการอย่างนี้ตลอดไป ถามว่าเหนื่อยไหมทั้งกรอกข้อมูลนั่นนี่ เราก็แอบรู้สึกว่าทำเหมือนได้เอง แต่เปล่าเลยผลประโยชน์ตกที่เด็กโดยตรง ให้เด็กได้เข้าถึงโอกาสเหมือนกับคนอื่น เป็นโอกาสของเด็ก ครอบครัวเด็ก วันที่เด็กมารับทุนเราดีใจ ที่เราเหนื่อย เราท้อ ทำข้อมูลต่างๆแต่พอวันที่เด็กมารับทุนเราเห็นเลยว่าเป็นประโยชน์กับเด็กมาก​​จริงๆ

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2