ความคุ้มค่าทุนนักเรียนเสมอภาค งอกเงยช่วยเด็กเรียนต่อเนื่อง หยุดปัญหาเด็กหาย

ความคุ้มค่าทุนนักเรียนเสมอภาค งอกเงยช่วยเด็กเรียนต่อเนื่อง หยุดปัญหาเด็กหาย

โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอราว 80 กิโลเมตร อยู่ชายขอบจังหวัดติดกับ จ.นครศรีธรรมราช มีนักเรียนทั้งสิ้น 148 คน ซี่งในจำนวนนี้ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือนักเรียนทุนเสมอภาค จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวน​ 16 คน ในเทอมที่แล้ว และเพิ่มเป็น 30 คนในเทอมนี้เนื่องจากเพิ่มกลุ่มเด็กอนุบาลและมีการคัดกรองใหม่ในส่วนของนักเรียนชั้น ป.4

​จินดาพร เรืองรักษ์ คุณครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ระบุว่า เงินอุดหนุนที่เด็กได้รับจาก กสศ. สามารถช่วยเหลือให้เด็กสามารถเรียนหนังสือและใช้ชีวิตได้ดีขึ้น เพราะเด็กบางคนครอบครัวฐานะไม่ดี บางคนต้องหยุดเรียนเพื่อไปช่วยผู้ปกครองทำงานหารายได้ บางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ต้องไปช่วยพ่อเฒ่าเก็บยางก่อนที่จะมาเรียนหนังสือแต่พอสายแล้วกลัวเพื่อนล้อก็ไม่กล้ามาโรงเรียน

“เงินที่ได้สามารถแบ่งเบาภาระทางบ้านไปได้เยอะมาก เดี๋ยวนี้เด็กไม่ขาดเรียนหรือขาดเรียนน้อยมาก บางวันฝนตกหนักเด็กก็ยังมาเรียน ไม่จำเป็นต้องหยุดไปช่วยผู้ปกครองทำงานเหมือนแต่ก่อนจะมีก็นานๆ ครั้งที่หยุดเพราะเหตุจำเป็นจริงๆ เงิน 800 บาทอาจจะดูไม่เยอะแต่บางครอบครัวที่ขัดสนจริงๆ ก็เป็นเงินที่สำคัญเป็นค่ากับข้าวทำให้พวกเขากลับสามารถมาเรียนหนังสือได้” ครูจินดาพรยันความคุ้มค่าของทุน

จินดาพร ระบุว่า อีกด้านหนึ่งทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อนำผักที่ได้มาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนและยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งในเทอมหน้าเตรียมที่จะขยายเพิ่มการปลูกผักสวนครัวอื่น ๆ รวมทั้งเพาะถั่วงอกในส่วนของเด็กอนุบาล ที่เด็กๆ ก็สามารถทำได้ไม่ยาก​

“จากเด็กที่ได้ทุนทุกคนก็มาเรียนกันครบ ผลการเรียนดีขึ้น ความประพฤติดีขึ้น เราพูดให้เขาตระหนักว่า ได้ทุนนี้มาด้วยเหตุผลอะไร เมื่อเขาให้ทุนเราก็ต้องทำตัวน่ารักเป็นเด็กดี พยายามปลูกฝังเขาให้เป็นคนดี ซึ่งเชื่อว่าทุนที่ได้จะทำให้เด็กมีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น แต่เมื่อมองลึกๆ เราก็ยังเห็นปัญหาเด็กบางคนจบป.6 โอกาสที่ได้เรียนต่อก็ดูริบหรี่ เราก็พยายามซัพพอร์ตช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยให้ได้มากที่สุด”

นอกจากนี้ ​ครูกับผู้ปกครองมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น มีปัญหาก็สามารถพูดคุยกันได้ทันที เด็กขาดเรียนหรือมีปัญหาอะไรเราก็สามารถติดต่อผู้ปกครองได้เร่งด่วน หรือผู้ปกครองอยากรู้อะไรก็ถามครูได้เลย ส่วนคำถามว่าเงินอุดหนุนหรือทุนนักเรียนเสมอภาคที่ได้นั้นสำคัญแค่ไหน มันไม่ได้ช่วยแค่ตัวเด็ก แต่ยังช่วยไปถึงครอบครัวเด็กด้วย

ครูจินดาพร ย้ำว่า รู้สึกดีใจอยากให้มีโครงการอย่างนี้ตลอดไป ถามว่าเหนื่อยไหมทั้งกรอกข้อมูลนั่นนี่ เราก็แอบรู้สึกว่าทำเหมือนได้เอง แต่เปล่าเลยผลประโยชน์ตกที่เด็กโดยตรง ให้เด็กได้เข้าถึงโอกาสเหมือนกับคนอื่น เป็นโอกาสของเด็ก ครอบครัวเด็ก วันที่เด็กมารับทุนเราดีใจ ที่เราเหนื่อย เราท้อ ทำข้อมูลต่างๆแต่พอวันที่เด็กมารับทุนเราเห็นเลยว่าเป็นประโยชน์กับเด็กมาก​​จริงๆ