ครูฮีโร่ ถ่อแพ เดินเท้ากว่าสิบกิโล ​หยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้เด็ก

ครูฮีโร่ ถ่อแพ เดินเท้ากว่าสิบกิโล ​หยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้เด็ก

โรงเรียนตชด.บ้านโป่งลึกนับเป็นอีกโรงเรียนชายขอบที่ตั้งอยู่ไกลจากอ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ราว 80 กม. ​แต่ถนนช่วง 30 กม.สุดท้ายก่อนถึงโรงเรียนเป็นทางลูกรังที่หากฝนตกก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อ ยากต่อการเดินทาง ยังไม่รวมกับช่วงน้ำท่วมจากฝนในเดือน ต.ค. และ จากเขื่อนในเดือน พ.ย. ที่ต้องปิดการเรียนเป็นสัปดาห์

“เป็นปกติทุกปีที่น้ำจะท่วมในช่วงเวลานี้ นักเรียนก็เดินทางมาโรงเรียนไม่ได้ ครูเองก็มาไม่ได้ รถส่งอาหารที่จะขนขึ้นมาประกอบเลี้ยงให้นักเรียนก็ขึ้นมาไม่ได้ เราก็ต้องปิดช่วงนี้ พอน้ำลดก็กลับมาเรียนกันใหม่” ครูวง พุกาด ครูวิชาการจากโรงเรียน ตชด. บ้านโป่งลึกเริ่มต้นเล่าถึงบรรยากาศโรงเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียน 200 กว่าคน ครู 13 คน โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนจากโครงการจัดสรรเงินหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือทุนนักเรียนเสมอภาค จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวน 115 คน ซึ่งมอบให้เด็กครบทุกคน ส่วนทุนที่ให้กับทางโรงเรียนไปจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพนั้นขณะนี้ได้นำเงินส่วนหนึ่งมาจัดเป็นโครงการอาหารเช้าให้นักเรียน เพราะส่วนใหญ่นักเรียนจะไม่ได้ทานอาหารเช้ากัน

“นักเรียนเกือบทุกคนผู้ปกครองจะมารับทุนที่โรงเรียน จะมีเพียงแค่เด็กนักเรียนป.2 คนหนึ่งที่ครูต้องเดินเท้าเอาทุนไปมอบให้เพราะเด็กอยู่กับยายที่สายตามองไม่ค่อยเห็นและน้องชาย ป.1 อีกคน ​พ่อเสียชีวิต แม่อยู่นอกพื้นที่ บางวันก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะต้องดูแลยาย ซึ่งครอบครัวนี้ครูมาเยี่ยมหลายครั้ง​ ครั้งก่อนเอาข้าวสารปันจากโรงเรียนไปให้ แต่เมื่อได้ทุนก็ทำให้เขามาเรียนมากขึ้นโดยช่วงนี้หมดหน้าฝนก็ทำให้เด็กเดินทางง่ายขึ้นซึ่งปกติจะต้องเดินเท้าอย่างเดียวใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง” ครูวงอธิบายก่อนเล่าต่อว่า

ส่วนใหญ่นักเรียนที่​นี่จะเป็นเด็กฐานะยากจนผู้ปกครองมีรายได้น้อย เกือบทั้งหมดทำสวน ทำไร่ ปลูกกล้วย ปลูกมะนาว มีบางคนที่ออกไปทำงานนอกพื้นที่ สภาพบ้านจะเป็นบ้านไม้ไผ่ หลังคามุงหญ้าคา ​การได้ทุนจาก กสศ. ทำให้เด็กที่ต้องหยุดเรียนเพื่อไปทำงานช่วยผู้ปกครองได้กลับมาเรียนหนังสือมากขึ้น โดยมีกลไกอย่างคุณครูที่จะต้องทำหน้าที่คัดกรองลงเยี่ยมบ้านเด็กเพื่อดูสภาพบ้าน ซึ่งส่วนมากต้องเดินเท้านับสิบกิโลเมตร บางครั้งต้องถ่อแพไป เพื่อนำโอกาสทางการศึกษาไปมอบให้กับเด็กๆ

“พูดตรงๆ ก็ลำบาก​ เอาเรื่องอยู่ บ้านเด็กบางคนน้ำท่วมมาโรงเรียนไม่ได้เราก็ต้องถ่อแพไป 10 กว่าหลัง ส่วนที่เหลือต้องเดินเท้าอย่างเดียวกว่าจะเจอเด็กแต่ละคน บางคนอยู่ไกลมากเดินทางออกจากโรงเรียนไปตอนเช้ากลับมาถึงโรงเรียนตอนเที่ยง ถึงจะยากแค่ไหนก็ต้องไปเพราะเป็นโอกาส​ที่จะได้ช่วยเด็ก ​เราก็รู้สึกดีที่เราได้ช่วยเด็กได้ทุน เด็กไม่ได้มาโรงเรียนเพราะช่วยที่บ้านทำงาน แต่ก็มีกลุ่มเกเร ไม่มาโรงเรียนเราก็เอาทุนตรงนี้ไปบอก ถ้าไม่มาเรียนก็ไม่มีสิทธิได้รับทุนเขาก็กลับมาเรียน“ ครูวง เล่าย้อนขณะลงเยี่ยมบ้านเด็ก

สำหรับการลงพื้นที่ครูจะแบ่งกันเป็นบ้าน เช่นครูคนนี้ครอบครัวนี้เพราะแต่ละบ้านก็จะมีนักเรียน อนุบาล ป. 1 ป. 2 ป.3 เพราะจะทำให้ง่ายกว่า ใช้เวลาน้อยกว่า​แบ่งกันเป็นชั้นเรียน​ แต่ปัญหาที่พบช่วงที่ผ่านมาคือ นักเรียนบางคนไม่มีเอกสารบัตรอะไรเลย ทำให้ไม่ได้สิทธิตรงนี้

ครูวงกล่าวเสริมว่า นอกจากเรื่องทุนแล้วทางโรงเรียนยังนำเด็กที่เกเรมากินนอนอยู่ที่โรงเรียนเพื่อให้ใกล้หูใกล้ตาดูแลได้สะดวก มาฝึกอาชีพ ทำงานเสริม ช่วยงานครู เพื่อไม่ให้ไปเกเรเที่ยวยิงนก ตกปลา ลักของคนอื่น ซึ่งตอนนี้มีประมาณ 20 คน ซี่งครูพยายามสอนกำชับเรื่องระเบียบวินัย ไม่ให้ลักขโมย บางคนก็ดีขึ้น บางคนพอปิดเทอมกลับบ้านเปิดเทอมก็ไม่ยอมกลับมาต้องไปตาม บางคนหายไปก่อเรื่องที่อื่น บางรายก็เอาไม่อยู่ล่าสุดเด็กลักรถครูไปขี่ล้มพังหมด เราก็พยายามช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้มากที่สุด

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2