ครูตชด. ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

ครูตชด. ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

ด้วยข้อจำกัดด้านสถานที่ตั้ง ซึ่งอยู่ในบริเวณตะเข็บชายแดนทั่วประเทศ ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่มีอยู่ทั้งหมด 218 แห่ง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร บนภูเขา ดอยสูง พื้นที่ป่า ฯลฯ โรงเรียนตชด.บางแห่ง การเดินทางยากลำบากจนอาจกล่าวได้ว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่รถยนต์ธรรมดาจะสามารถเข้าไปถึงพื้นที่ได้ในช่วงฤดูฝน ขณะที่ฤดูร้อน ถนนเส้นเดิมจะกลายเป็นฝุ่นหนา

พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด. เล่าว่า สภาพเส้นทางของโรงเรียนหลายแห่ง กลายเป็นบททดสอบความแข็งแกร่งของครูตชด. ไปโดยปริยาย โรงเรียนตชด.ที่ตั้งอยู่ในจุดที่เดินทางได้อย่างยากลำบากที่สุดเท่าที่ได้รับรายงานมานั้น ตั้งอยู่ในพื้นที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า การเดินทางเข้าไปในพื้นที่ สามารถทำได้ 3 วิธี คือวิธีแรก ทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์บินข้ามพื้นที่ป่าเข้าไป วิธีที่สอง คือ ต้องเดินเท้าเพราะไม่มีทางรถยนต์ไปตามเส้นทาง ฝ่าพื้นที่ป่าและต้องพักค้างแรมกลางทาง กว่าจะถึงเขตชุมชน ต้องใช้เวลา 3 วัน

วิธีที่สาม คือ นั่งรถข้ามเขตแดนไปยังฝั่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า แล้วต้องวกกลับเข้ามายังฝั่งประเทศตามเส้นทางสัญจรที่ต้องขออนุญาตชนกลุ่มน้อยกระเหรี่ยงผ่านเส้นทางที่ตัดผ่านพื้นที่ยึดครองเพื่อกลับมาฝั่งประเทศไทย

“แต่ถึงเส้นทางจะลำบากขนาดนั้น ครูในโรงเรียนก็ไม่เคยย่อท้อ โดยเฉพาะครูที่เป็นตชด.หญิง ที่กระตือรือล้นในการทำงานในพื้นที่มาก แม้แต่ละครั้งที่เข้าเมืองต้องใช้เวลาเดินเท้าถึงสามวัน” พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ กล่าว

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2