กาญจนบุรีก้าวสู่จังหวัด สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา นำร่อง 4 อำเภอ สำรวจข้อมูลยืนยันตัวตนเด็กนอกระบบ

กาญจนบุรีก้าวสู่จังหวัด สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา นำร่อง 4 อำเภอ สำรวจข้อมูลยืนยันตัวตนเด็กนอกระบบ

กาญจนบุรี ก้าวสู่จังหวัดสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา นำร่อง 4 อำเภอ สำรวจข้อมูลที่แท้จริง ยืนยันตัวตนเด็กนอกระบบ พร้อมระดมความร่วมมือช่วยเหลือยั่งยืนตามสภาพปัญหารายคน

กาญจนบุรีเปิดตัวโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีเครือข่ายหลายส่วนเข้าร่วมกว่า 120 คน นำโดย นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนโครงการนี้และมอบหมายให้นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด บูรณาการแผนการจัดการศึกษาของจังหวัดที่สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของโครงการ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

“โครงการนี้ต้องการสร้างกลไกความร่วมมือระดับจังหวัดเพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสำรวจและค้นหากลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กปฐมวัย และเด็ก เยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยจังหวัดให้ความสำคัญกับการเข้าไปสำรวจซ้ำในพื้นที่ให้ชัดเจนว่าตัวเลขเด็กนอกระบบการศึกษาของจังหวัดมีจำนวนเท่าใด เพื่อยืนยันข้อมูลตัวเลขที่แท้จริงของเด็กและเยาวชน จากนั้นจะได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยมี 4 อำเภอนำร่อง คือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอหนองปรือ เป็นพื้นที่เป้าหมายในปีแรก คณะทำงานโครงการยังเปิดกว้างหากมีพื้นที่ตำบลใดที่ประสงค์จะเข้ามาร่วมขับเคลื่อนร่วมกัน เพื่อเป็นต้นทุนของการขยายผลให้เต็มจังหวัดในอีก 3 ปีต่อจากนี้”