กาญจนบุรีก้าวสู่จังหวัด สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา นำร่อง 4 อำเภอ สำรวจข้อมูลยืนยันตัวตนเด็กนอกระบบ

กาญจนบุรีก้าวสู่จังหวัด สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา นำร่อง 4 อำเภอ สำรวจข้อมูลยืนยันตัวตนเด็กนอกระบบ

กาญจนบุรี ก้าวสู่จังหวัดสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา นำร่อง 4 อำเภอ สำรวจข้อมูลที่แท้จริง ยืนยันตัวตนเด็กนอกระบบ พร้อมระดมความร่วมมือช่วยเหลือยั่งยืนตามสภาพปัญหารายคน

กาญจนบุรีเปิดตัวโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีเครือข่ายหลายส่วนเข้าร่วมกว่า 120 คน นำโดย นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนโครงการนี้และมอบหมายให้นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด บูรณาการแผนการจัดการศึกษาของจังหวัดที่สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของโครงการ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

“โครงการนี้ต้องการสร้างกลไกความร่วมมือระดับจังหวัดเพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสำรวจและค้นหากลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กปฐมวัย และเด็ก เยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยจังหวัดให้ความสำคัญกับการเข้าไปสำรวจซ้ำในพื้นที่ให้ชัดเจนว่าตัวเลขเด็กนอกระบบการศึกษาของจังหวัดมีจำนวนเท่าใด เพื่อยืนยันข้อมูลตัวเลขที่แท้จริงของเด็กและเยาวชน จากนั้นจะได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยมี 4 อำเภอนำร่อง คือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอหนองปรือ เป็นพื้นที่เป้าหมายในปีแรก คณะทำงานโครงการยังเปิดกว้างหากมีพื้นที่ตำบลใดที่ประสงค์จะเข้ามาร่วมขับเคลื่อนร่วมกัน เพื่อเป็นต้นทุนของการขยายผลให้เต็มจังหวัดในอีก 3 ปีต่อจากนี้”

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2