กสศ.จับมือ 20 จังหวัด เดินหน้าช่วยเด็กปฐมวัยและเด็กนอกระบบ

กสศ.จับมือ 20 จังหวัด เดินหน้าช่วยเด็กปฐมวัยและเด็กนอกระบบ

เมื่อวันที่ 8-9มิถุนายน 2562 ที่ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ แจ้งวัฒนะ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ร่วมกับ 20 จังหวัดต้นแบบสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันพัฒนาแผนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

มุ่งช่วยเหลือเด็กปฐมวัยและเด็กนอกระบบในพื้นที่ รวมทั้งเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือระบบสารสนเทศเพื่อติดตาม ค้นหา ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม และนำเสนอองค์ความรู้สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยและกลไกการช่วยเหลือเด็กนอกระบบของทุกจังหวัด

นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของแต่ละจังหวัด โดยมีตัวแทนจากจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 100 คน

#กสศเปิดประตูสู่โอกาส #นักเรียนทุนเสมอภาค

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2