กสศ.จับมือ 20 จังหวัด เดินหน้าช่วยเด็กปฐมวัยและเด็กนอกระบบ

กสศ.จับมือ 20 จังหวัด เดินหน้าช่วยเด็กปฐมวัยและเด็กนอกระบบ

เมื่อวันที่ 8-9มิถุนายน 2562 ที่ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ แจ้งวัฒนะ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ร่วมกับ 20 จังหวัดต้นแบบสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันพัฒนาแผนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

มุ่งช่วยเหลือเด็กปฐมวัยและเด็กนอกระบบในพื้นที่ รวมทั้งเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือระบบสารสนเทศเพื่อติดตาม ค้นหา ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม และนำเสนอองค์ความรู้สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยและกลไกการช่วยเหลือเด็กนอกระบบของทุกจังหวัด

นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของแต่ละจังหวัด โดยมีตัวแทนจากจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 100 คน

#กสศเปิดประตูสู่โอกาส #นักเรียนทุนเสมอภาค