sample slide

 

ผักกาดต้ม...นี่คือกับข้าวที่ดีที่สุด บางวันไม่มีผักก็ต้องกินข้าว กับน้ำเปล่า

For the serious traveller, Traveller Magazine is a mine of information, keeping you up-to-date with the latest trends in travel and tourism.

..เสียงสะท้อนเด็กนักเรียนชาติพันธุ์ชั้น ป.5 และมีน้องชั้นเด็กเล็ก อีก 3 คน ใน ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

นี่คือคนจนจริงๆ ที่รัฐต้องช่วยเหลือ....

พ่อพิการแขน เก็บขยะขาย...ปกติมีรายได้เดือนละ 400 บาท พอโควิดระบาด ไม่มีคนมารับซื้อของเก่าในหมู่บ้าน ...

แม่ อาชีพรับจ้าง ถางหญ้า มีรายได้เดือนหนึ่งประมาณ 600 บาท ส่วนใหญ่ไปเอามือกับชาวบ้าน

ลูกที่อยู่ด้วย มี 4 คน.......

ผักกาดต้ม...นี่คือกับข้าวที่ดีที่สุด บางวันไม่มีผักก็ต้องกินข้าว กับน้ำเปล่า

For the serious traveller, Traveller Magazine is a mine of information, keeping you up-to-date with the latest trends in travel and tourism.

..เสียงสะท้อนเด็กนักเรียนชาติพันธุ์ชั้น ป.5 และมีน้องชั้นเด็กเล็ก อีก 3 คน ใน ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

นี่คือคนจนจริงๆ ที่รัฐต้องช่วยเหลือ....

พ่อพิการแขน เก็บขยะขาย...ปกติมีรายได้เดือนละ 400 บาท พอโควิดระบาด ไม่มีคนมารับซื้อของเก่าในหมู่บ้าน ...

แม่ อาชีพรับจ้าง ถางหญ้า มีรายได้เดือนหนึ่งประมาณ 600 บาท ส่วนใหญ่ไปเอามือกับชาวบ้าน

ลูกที่อยู่ด้วย มี 4 คน.......

previous arrow
next arrow
Slider

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2