sample slide

 

ผักกาดต้ม...นี่คือกับข้าวที่ดีที่สุด บางวันไม่มีผักก็ต้องกินข้าว กับน้ำเปล่า

For the serious traveller, Traveller Magazine is a mine of information, keeping you up-to-date with the latest trends in travel and tourism.

..เสียงสะท้อนเด็กนักเรียนชาติพันธุ์ชั้น ป.5 และมีน้องชั้นเด็กเล็ก อีก 3 คน ใน ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

นี่คือคนจนจริงๆ ที่รัฐต้องช่วยเหลือ....

พ่อพิการแขน เก็บขยะขาย...ปกติมีรายได้เดือนละ 400 บาท พอโควิดระบาด ไม่มีคนมารับซื้อของเก่าในหมู่บ้าน ...

แม่ อาชีพรับจ้าง ถางหญ้า มีรายได้เดือนหนึ่งประมาณ 600 บาท ส่วนใหญ่ไปเอามือกับชาวบ้าน

ลูกที่อยู่ด้วย มี 4 คน.......

ผักกาดต้ม...นี่คือกับข้าวที่ดีที่สุด บางวันไม่มีผักก็ต้องกินข้าว กับน้ำเปล่า

For the serious traveller, Traveller Magazine is a mine of information, keeping you up-to-date with the latest trends in travel and tourism.

..เสียงสะท้อนเด็กนักเรียนชาติพันธุ์ชั้น ป.5 และมีน้องชั้นเด็กเล็ก อีก 3 คน ใน ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

นี่คือคนจนจริงๆ ที่รัฐต้องช่วยเหลือ....

พ่อพิการแขน เก็บขยะขาย...ปกติมีรายได้เดือนละ 400 บาท พอโควิดระบาด ไม่มีคนมารับซื้อของเก่าในหมู่บ้าน ...

แม่ อาชีพรับจ้าง ถางหญ้า มีรายได้เดือนหนึ่งประมาณ 600 บาท ส่วนใหญ่ไปเอามือกับชาวบ้าน

ลูกที่อยู่ด้วย มี 4 คน.......

previous arrow
next arrow
Slider