ดร.ชาล(แทนดร.หรงเหว่ย-หยาง)-02

ดร.ชาล(แทนดร.หรงเหว่ย-หยาง)-02