ประกาศสำนักงาน-กสศ.-เรื่อง-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่

ประกาศสำนักงาน-กสศ.-เรื่อง-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่