สื่อประชาสัมพันธ์ กสศ.รับสมัครนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

สื่อประชาสัมพันธ์ กสศ.รับสมัครนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วิดีทัศน์แนะนำประเภททุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลด

โปสเตอร์รับสมัครนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับสถานศึกษา

แบบที่ 1 (โทนสีเหลือง) ดาวน์โหลด
แบบที่ 2 (โทนสีเขียว) ดาวน์โหลด
แบบที่ 3 (โทนสีฟ้า) ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด