ยกเลิกประกาศ โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานฯ

ยกเลิกประกาศ โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานฯ