16_ประกาศราคากลาง_ประสานงานด้านการสื่อสารและสนับสนุนการจัดทำโครงการจัดสรรเงิน