02_ประกาศราคากลาง_กสศ._โครงการบริหารจัดการพิธีเปิดงาน