61_ประกาศราคากลาง_กสศ._ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่ ๙ (จำนวน ๗ เครื่อง)