ประกาศราคากลาง_โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ.

ประกาศราคากลาง_โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ.