32_ประกาศราคากลาง_กสศ._ ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องประชุม ๑ ในสำนักงาน กสศ.