36_ประกาศราคากลาง_กสศ._โครการเช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสารสำนักงาน จำนวน ๑๒ เดือน