24_ประกาศราคากลาง_กสศ._บริการระบบมอนิเตอร์ข่าว IQ newsclip และ NewsCenter