ประกาศราคากลางกสศ. บริหารจัดการถ่ายทอดสด และถ่ายทำวีดิทัศน์การประชุมโครงการ

ประกาศราคากลางกสศ. บริหารจัดการถ่ายทอดสด และถ่ายทำวีดิทัศน์การประชุมโครงการ