ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริหารจัดการงานรณรงค์สื่อสารเด็กนอกระบบและเด็กปฐมวัยด้อยโอกาส เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริหารจัดการงานรณรงค์สื่อสารเด็กนอกระบบและเด็กปฐมวัยด้อยโอกาส เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง