ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เสริมของห้องประชุม PMCA ในรูปแบบ Video Conference ชุดที่1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง