ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางระบบงาน ออกแบบเครื่องมือ และฝึกอบรมการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางระบบงาน ออกแบบเครื่องมือ และฝึกอบรมการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง