ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตรายงานประจำปี กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตรายงานประจำปี กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง