ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาบริการเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก